Kubus,Anker (32)22 april 2016. Voor de 4e keer alweer, werden vrijdag 22 april 2016 de Koningsspelen gehouden. Ruim 1 miljoen basisschool leerlingen deden deze maal mee met het gezamenlijk ontbijt , het zingen van het Koningslied en de sportieve spelletjes daarna.

De Koningsspelen zijn een sportief Oranjefeest voor alle kinderen in het basisonderwijs in Nederland en het Caribisch gebied.

In 2013 zijn de eerste Koningsspelen georganiseerd in het kader van de inhuldiging van Koning Willem Alexander. Sinds de eerste editie nemen jaarlijks meer dan een miljoen kinderen en rond de 5400 basisscholen deel aan de Koningsspelen. Een overweldigend succes.

Het doel van deze sportieve dag is om kinderen te laten zien hoe belangrijk én leuk het is om samen te ontbijten en te bewegen. In 2016 zijn de Koningsspelen op vrijdag 22 april.

Door de dienst SRO waren vooraf al mogelijkheden geschapen om in te schrijven bij een van de door hen verkregen locaties. Van de scholen in het Soesterkwartier, gingen het ’t Anker en de Kubus naar de velden van KVVA en de 2 scholen van de Magneet naar het sportveld van de Posthoorn.

Magneet

magneet (1)Daar waar het vorig jaar alle scholen bij de Posthoorn en Rugbyvelden, hun manifestatie hielden en het dus een geweldige drukte was, nu bescheiden op twee sportvelden alle groepen van de Magneet ( beide scholen).

Geen luchtkussens of spectaculaire middelen of de sportieve prestaties te vergroten. Alhoewel de aanwezigheid van Omroep Amersfoort ( Eva) wel tot aansporing daarvan leidde, gezien de wilde pogingen van menige ouders om mee te doen met de spelletjes. Twee studenten van de sportacademie hadden de touwtjes in handen en deden gelijk examen. Andere studenten uit het 1e leerjaar assisteerden bij alle uitgezette spellen. Voor een groot deel uitgevoerd met een bal, maar verrassend genoeg werd ook het hardlopen met een “ei” op lepel, uitgevoerd.magneet (137)

magneet (77)Vooraan op het veld, waren verbazend genoeg veel flesjes bier te vinden tussen de nogal jongere kinderen. Nader onderzoek wees uit dat het om een behendigheidsspel ging, De juiste werking van de touwtjes die door de opening van de fles moesten was ook een enkele moeder niet duidelijk, gezien haar pogingen het flesje aan het touwtje te krijgen.magneet (145)

Hier werd het gezamenlijk ontbijt, halverwege de sportochtend genuttigd.  Een sfeer-fotoreportage is bijgevoegd.

Kubus en ’t Anker

Kubus,Anker (46)Deze beide scholen ( en een 3e uit Amersfoort) waren te gast bij KVVA. Onder leiding van de buurtcoaches van SRO, was het daar een stuk drukker. Immers er waren meerdere scholen en de velden waren dan ook aan alle kanten gevuld met sportactiviteiten. Hier maakten wel twee luchtkussens deel uit van de spelletjes. Opmerkelijk was dat er veel “bal”spellen waren waaronder rugby.  Op twee plaatsen waren autobanden als behendigheidsspel neergelegd, of dranghekjes als horden gebruikt.Kubus,Anker (51)

Kubus,Anker (82)Voor zover bekend, is er bij KVVA een kind licht geblesseerd geraakt aan haar schouder, maar kon na troostende behandeling weer verder. Na de klok van 12.00 uur, was het helaas weer voorbij.

Een sfeerreportage is ook hier bijgevoegd.

Al met al  heeft het Soesterkwartier de Koningsspelen weer uitbundig mee gevierd.

Verslag en foto’s Karel van Rooy.

Reportage Magneet

Reportage ’t Anker en Kubus.