102135066Onderstaande uitnodiging, staat op de website van Indebuurt033, de nieuwe organisatie die de Zorg en Welzijn gaat beheren, of deels al doet. Het tempo waarin veranderingen plaats vinden, gaat redelijk snel en 2017 nadert met rasse schreden. Inhoudende dat het Soesterkwartier en alle andere wijken dan klaar moeten zijn voor een aantal veranderingen in de Zorg en het Welzijn gebeuren.

De recente consequenties heeft U op deze website kunnen lezen. [ http://www.soesterkwartier.info/29954 ].

Daar de organisatie “Indebuurt033” communiceert via hun website en gerichte E-mailadressen, lijkt het ons goed U te informeren over deze uitnodiging. Mocht U als inwoner van het Soesterkwartier, ( of de lezers uit andere wijken) zich geroepen voelen om zich te melden voor de Stadsraad, dan wel een niveau lager , de Wijkraad, schrijf U dan in voor deze bijeenkomst en praat mee.  Op dit moment is maar een klein gezelschap Soesterkwartierders (constant) bezig met deze materie.

Aanstaande woensdag in de Observant. 17.00-20.00 uur.

Kom woensdag 19 oktober 2016 met de organisatie Indebuurt033 en andere inwoners praten over de plannen en ideeën voor de wijken in de stad op gebied van welzijnswerk en sociale ondersteuning en bespreek hoe je betrokken wilt zijn. Indebuurt033 houdt hiervoor de ‘stedelijke bijeenkomst Indebuurt033’.

Kom naar stadsbijeenkomst over welzijnswerk

De bijeenkomst vindt plaats in De Observant, Stadhuisplein 7, van 17.00 tot 20.00 uur. Aanmelden kan per e-mail bij info@indebuurt033.nl of telefonisch via 06 ‒21 885 257. De bijeenkomst start met een inloop en er zijn broodjes aanwezig.

Eerdere wijkbijeenkomsten

Vanaf 1 januari 2017 gaat Indebuurt033 het welzijnswerk in de stad coördineren. Omdat u het beste weet wat er leeft in uw wijk en wat er nodig is om de leefbaarheid te verbeteren, is Indebuurt033 met inwoners in de wijken in gesprek. Tijdens de eerste wijkbijeenkomsten heeft Indebuurt033 bij inwoners opgehaald wat er speelt onder jongeren, volwassenen en ouderen. Ook is besproken wat er al gedaan wordt om het wonen en leven in de wijk zo prettig mogelijk te maken en waar nog meer behoefte aan is.

Inzetten voor de stad

De gemeente, die Indebuurt033 subsidieert voor de coördinatie van het welzijnswerk, vindt samenwerking met inwoners en hun initiatieven erg belangrijk. Indebuurt033 gaat hiertoe wijkplannen maken en een Stadsraad vormgeven. Daarom wil Indebuurt033 van u horen wat uw eerste reacties zijn op de plannen en ideeën die zijn ontstaan in de wijken en hoe u betrokken wilt zijn. Denk bijvoorbeeld aan jongerenwerk, versterken van samenwerking van sociale netwerken en partijen in de wijk, ontmoetingsplekken, het organiseren van informatie en advies, en activiteiten in de wijk voor jong en oud.

Wat is de Stadsraad?

Tijdens de bijeenkomst van 19 oktober start het vormgeven van de zogenaamde Stadsraad. De Stadsraad gaat Indebuurt033 adviseren bij het ondersteunen van inwonersinitiatieven en denkt mee over thema’s die op de hele stad Amersfoort betrekking hebben. Ook denkt de Stadsraad mee hoe plannen en ideeën van inwoners in de wijken het beste gerealiseerd kunnen worden en hoe Indebuurt033 kan aansluiten bij de huidige en nieuwe initiatieven in de stad. De Stadsraad bestaat bij de start voor minimaal 50% uit inwoners en bestaat verder uit vertegenwoordigers van Indebuurt033 en andere stedelijke partners. De planning is dat de Stadsraad eind oktober start en in november en december weer bij elkaar komt.

Redactie Wijkwebsite.

Karel van Rooy.