Simone Kennedy-Doornbos vertelt op vrijdag 6 september vanaf 16.00 uur in het Wijkmuseum Soesterkwartier, Sint Bonifaciusstraat 61 in
Amersfoort over haar ervaringen met vluchtelingen en met het AZC in onze gemeente.

Deze bijeenkomst vindt plaats ter gelegenheid van de expositie die in de Thema-kamer achter de museumwoning wordt gehouden.
Daar zijn tot eind september door asielzoekers van het AZC Amersfoort vervaardigde kunstwerken te zien.

Mevrouw Kennedy zit sinds april 2006 namens de ChristenUnie in de Amersfoortse gemeenteraad, waar ze in januari 2011 Menno
Tigelaar als fractievoorzitter opvolgde.

De bijeenkomst is gratis toegankelijk, maar een vrijwillige bijdrage stellen wij op prijs.

U bent van harte welkom,
Team Wijkmuseum