Er lijkt zich een kat- en muisspel te ontspinnen rond de organisatie van een Project X feest in Amersfoort. In Haren liep een dergelijk feest vrijdag totaal uit de hand.Terwijl de politie in Amersfoort twitterende jongeren tijdens huisbezoeken op hun verantwoordelijkheden wijst, gaan anderen op alternatieve websites en accounts met de plannen op de loop.

Zoals de social media vorige week werden ingezet om feestgangers naar Haren te lokken, gebruiken Amersfoortse jongeren Twitter en Facebook om met elkaar af te spreken voor een project X feest in de Keistad. Groot verschil is dat deze keer de autoriteiten er bovenop zitten. In de nacht na het uit de hand gelopen Facebookfeest in Haren, riepen Amersfoortse jongeren elkaar op om komende zaterdag in winkelcentrum Emiclaer ongeorganiseerd bij elkaar te komen. Al heel snel mengde burgemeester Lucas Bolsius van Amersfoort zich zaterdag via Twitter in de discussie. ,,Het is niet grappig en je doet er veel mensen verdriet mee. Met z’n allen willen we dat voorkomen”, liet hij weten. Dat het niet bij vermanende woorden alleen bleef, bleek in de loop van zondag. Eén van de jongens achter het geplande Project X feest in Amersfoort, liet na een bezoekje van de politie weten nu#antiprojectamersfoort te zijn. Wanhopig riep hij zijn vrienden op zijn gewijzigde standpunt te verspreiden, ,,Ik krijg alle schade, had politie aan de deur…” twitterde hij. ,,Direct na de eerste signalen dat er ook zoiets in Amersfoort zou kunnen gebeuren, hebben we erover nagedacht hoe we een herhaling van Haren kunnen voorkomen”, stelt Herman Wiersema, woordvoerder van de gemeente. Gekozen is om nauw samen te werken met de politie, en vooral in te steken op preventieve maatregelen. Gedurende het weekeinde heeft de politie dan ook meerdere huisbezoeken afgelegd bij mensen die via social media hebben laten blijken een project X in Amersfoort te willen stimuleren. ,,Zij zijn persoonlijk aangesproken, al dan niet in het bijzijn van ouders. Ze zijn daarbij gewezen op de risico’s voor bewoners van de stad en de mogelijke consequenties voor henzelf. Afhankelijk van de toon van hun berichten kunnen zij worden aangehouden voor opruiing”, laat Cornelie Hogeveen van de politie weten. De gemeente Amersfoort en de politie zijn al in een vroeg stadium begonnen met het monitoren van de situatie op internet. In de loop van het weekeinde zijn verschillende Amersfoortse Project X Facebookaccounts en Twitteraccounts afgesloten, volgens de eigenaren op advies of onder druk van de gemeente. Tegelijkertijd duiken er maandag alweer alternatieve accounts op, onder meer onder de noemer ‘Project X Amersfoort [gaat gewoon door]’ op Facebook. Daar wordt melding gemaakt van een feest op zaterdag, maar de locatie wordt nu strikt geheim gehouden tot kort voor de bijeenkomst. Zowel gemeente als politie willen niet ingaan op de scenario’s die in gang worden gezet, als het feest zaterdag alsnog losbarst. Wel laten beide instanties weten na te denken over passende maatregelen.

Bron: Stad Amersfoort, Margreet van den Broek