Postbus 4000

3800 EA Amersfoort Telefoon 14 033 www.amersfoort.nl

Gemeente Amersfoort

Aan de bewoners van: Vreeland, Isseltseveld, Eikstraat, Beukstraat

Uw brief/kenmerk

Onderwerp

feest en vreugdevuur Isseltseveld

Ons kenmerk

DIR/LO/TN/5664601

Datum

1 december 2017

Geachte heer/mevrouw,

Om het nieuwe jaar in te luiden, worden op aangewezen plekken in de stad vreugdevuren toegestaan. Initiatiefnemers die dit willen organiseren moeten hiervoor een ontheffing aanvragen bij de gemeente. Op verzoek van de organisatie uit het Soesterkwartier hebben we dit jaar samen met politie en brandweer gekeken naar een plek die centraler gelegen is in de wijk. Op die manier hoopt de organisatie op een vreugdevuur voor en door Soesterkwartierders.

Isseltseveld

Een locatie die we hiervoor op het oog hadden, was het Isseltseveld. Nu echter uit tientallen reacties uit de directe omgeving blijkt dat dit initiatief niet gedragen wordt door de omwonenden, concludeert de gemeente dat het feest met vreugdevuur niet kan plaatsvinden  op het Isseltseveld. Een feest van en voor de wijk moet immers wel gedragen worden door de buurt en haar buurtbewoners.

Optie feest en vreugdevuur op de Wagenwerkplaats

De optie om een feest en vreugdevuur op de oude locatie op de Wagenspeelplaats te organiseren staat nog wel open. De gemeente stelt hierbij strikte voorwaarden aan de organisatie. Mocht de organisatie van het feest en vreugdevuur hier alsnog mee instemmen, dan wil de gemeente medewerking verlenen aan de ontheffing op de Wagenwerkplaats.

Ideeën voor 2019?

Graag horen wij van u wat u een passende viering van oud en nieuw voor het Soesterkwartier vindt. De

gemeente wil  graag aansluiten op initiatieven en ideeën van de buurt. Om dit goed voor te bereiden willen wij graag met u in gesprek. Begin volgend jaar nodigen wij u hiervoor uit. Heeft u nu al ideeën of wilt u ons wat meegeven? Neem dan contact op met:

Inlichtingen bij

S.M. Coen

(033) 469 44 70

Bezoekadres

Hellestraat 24

Amersfoort

Tot slot

Deze brief is verstuurd naar personen die hun zorgen kenbaar hebben gemaakt bij de gemeente en huis-aan-

huis in de volgende straten: Isseltseveld, Vreeland, Eikstraat en Beukstraat.

De gemeente  wenst u fijne feestdagen en een gezellig jaarwisseling . Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Amersfoort, namens dezen,

Drs. S.T. van Nijen

 

 

 

 

 

 

 

afdelingsmanager Leefomgeving