Ingezonden brief Lijn 1 Syntus op zondag;

Nu met de ingang van de nieuwe dienstregeling en de sneeuwval van de laatste dagen het lastig was om een behoorlijke dienstregeling te vinden voor de buslijn in het Soesterkwartier, dringt het tot me door dat er op zondag werkelijk geen bus door de wijk gaat van en naar het centrum en het station. Alsof we midden op de Veluwe de zondagsrust moeten aanhouden! Een dienstregeling bij de bushalte, zodat je weet wanneer en waar? Nada.

Achterop de fiets kan ik geen koffer naar het station meenemen of mee terug. Ik krijg ook wel ’s bezoek op zondag met OV -dat er vanaf het station naar de Dreef niet meer is. Ik ben perplex. In een wijk met veel ouderen, zonder auto en met niet altijd beschikbare buren met auto’s. Als ik 2x de taxi moet betalen, dan wordt een treinreisje op zondag wel duur, ondanks de seniorenkorting! En de mensen met kleine kinderen of anderszins een beperking. Hoe verzin je ’t op zo’n grote wijk!

Of gewoon naar een film in de stad of een festival. Soms gaat ’t wel met de fiets, soms ook niet. We hebben hier vlakbij 2 verpleeghuizen. Dan maar niet op zondag naar opa op bezoek.

Misschien wordt ik pas laat wakker als ’t om de buslijn gaat. Ik heb hierover in de Stadsberichten niet gelezen (wel over kapvergunningen en dakkapellen bij anderen in het Soesterkwartier) Waarom krijg je over zulke belangrijke openbare voorzieningen maar zo weinig directe informatie?

Ik wil me ervoor inzetten dat deze idiote beslissing wordt teruggedraaid. Bij wie aansluiten, wie doet mee?

in het kader van duurzaamheid, maatschappelijke participatie, veiligheid….

Clary Stäb, 0612826476

Redactie: Wij attenderen briefschrijfster op de Wijkwebsite Soesterkwartier, tot wie ze zich nu gewend heeft. De navolgende publicaties omtrent Syntus zijn door ons geplaatst.
Deels is men te gemoed gekomen aan de klachten uit het Soesterkwartier, omtrent de zinloze lus door de Isselt. Hetgeen niet wegneemt dat de zondagse lijn is gehandhaafd en dus geschrapt is.  Uit de eerder gepubliceerde proza mag worden geconcludeerd dat er “veel”gedaan is om lijn 1 te behouden. Alternatief vervoer wordt uitgewerkt. De verdere ontwikkelingen zullen hier dan ook worden vermeld.
Zie voor eerdere publicaties: