Wlp (79)Stagiaires Wijkleerbedrijf (zorg) presenteren een bijzonder afscheid. Een lach en een  traan.

Zoals bekend mag zijn is het  goed geregeld bij het Wijkleerbedrijf Birkhoven Zorggoed. Zowel in de faciliteiten van Birkhoven Park; wooncomplex Puntenburg ; als bij de diverse huisadressen, zijn stagiaires in de zorg actief. Niet alleen bij ouderen wordt hulp geboden maar ook in gezinnen met jongen kinderen. De verscheidenheid is dan ook groot.

Na een lange periode van  begeleiding komt er een moment van afscheid. De stagiaires zijn klaar met hun stageperiode . Een nieuwe lichting staat al weer klaar om de draad weer op te pakken.

En zoals gebruikelijk is er een afstudeer project wat aan het Soesterkwartier ter beschikking wordt gesteld.

Wlp (48)Zoals eerder hier vermeld werd er hard gewerkt aan de eindpresentatie van de stagiaires van het Wijkleerbedrijf Birkhoven Zorggoed. In dit geval zijn een aantal stagiaires en hun klanten geïnterviewd . Hierbij aangevend in de persoonlijke interviews wat toch de binding is, zeg maar de “vonk”tussen beiden waardoor Klant en Stagiaire zo,n band krijgen. Uit de opgenomen gesprekken is een diversiteit van “persoonlijke” en emotionele verbintenissen waarneembaar.

Naast de opgenomen gesprekken zijn er een aantal “cliënten”en hun begeleiding gefotografeerd, met dezelfde intentie, om zichtbaar te maken wat beiden zo uniek maakt. Het vergt dan ook een geruime tijd van samenwerken om deze bijzonderheid zichtbaar te maken.

In  de namiddag van donderdag 19 maart, was dan uiteindelijk de eind presentatie in Birkhoven Zorggoed. Het werd een drukte van belang. Niet alleen de betrokken stagiaires en cliënten waren aanwezig. Maar ook vele belangstellende uit het Soesterkwartier. Familie en bekende en alle afstuderende stagiaires. Maar ook de nieuwe groep gaven “akte de present.”

Wlp (41)Rita Scholten van het Wijkleerbedrijf gaf de volle zaal met bezoekers een hartelijk welkom en legde verder het afstudeerproject uit. Een deel van de opgenomen interviews werd ten gehore gebracht. Ademloos luisterde het publiek en uiteraard de stagiaires. Emoties tijdens deze luistertocht zorgden hier en daar voor de nodige tranen, waarbij Cliënt en Stagiaire elkaar troosten dan wel lachend omhelsde.

Na een aantal van deze luister momenten, nam Annelies, een der stagiaires het woord. Alle betrokken begeleiders en begeleidsters werden naar voren gevraagd. Een ieder stelde zich kort aan de aanwezigen voor. Om hierna een fotomoment te krijgen voor de groepsfoto.

Ook kregen alle Cliënten en stagiaires een foto van hun recente innige samenwerking.

Wlp (13)Hierna konden alle aanwezigen de tentoongestelde foto’s die in alle openbare ruimtes hingen van Birkhoven Zorggoed bekijken. Op vaste punten waren laptops opgesteld waar men de interviews kon beluisteren.

De gehele expositie zal het komende jaar op diverse plaatsen in Amersfoort rouleren.

Met medewerking van:

Henk Weltevreden: Filosoof en Radiomaker

Sjaak Pols / Karel van Rooy : Foto’s

Verslag Karel van Rooy.

Impressie presentatie.