38552074

Begin 2013 verwelkomt Amersfoort haar 150.000ste inwoner. Omdat alle Amersfoorters samen de stad maken, krijgt iedereen de kans om te laten zien wat hij of zij bijdraagt aan Amersfoort. Op de site www.amersfoortdatzijnwij.nl wordt een digitaal stadsportret gemaakt. Een momentopname van het Amersfoort van nu, met al haar 150.000 inwoners. Iedereen die een bijdrage wil leveren aan dit stadsportret, kan de komende weken een foto of filmpje plaatsen op de website. Alle foto’s en filmpjes vormen samen een mozaïek dat de historie in gaat als het beeld van Amersfoort in 2013. Inwoners kunnen een beeld van zichzelf, hun gezin, hun buren, vereniging of bedrijf toevoegen aan dit mozaïek. Van de mooiste beelden wordt een film gemaakt die de burgemeester aan de stad presenteert op het moment dat de 150.000ste inwoner er is.
Stad Amersfoort doet wekelijks verslag van de zoektocht die Hans van Helden, projectleider van ,,Amersfoort dat zijn wij” doet naar ‘het onbekende Amersfoort’. Deze week verkent hij het Soesterkwartier.

Veel Amersfoorters kennen het Soesterkwartier van een bezoek aan de Holland Opera of het CliniClowns huis. Alle twee zijn ze gevestigd op de Wagenwerkplaats, en beide hebben al een mooie plaats in het digitale stadsportret: Amersfoort is er trots op! Kijk bijvoorbeeld eens naar public.amersfoortbreed.tv/video/3024/487
Vanuit de tot kantoor gerenoveerde Nicolaaskerk aan de Paulus Borststraat noemt agNOVA-architect Jeroen Osendarp de Verkeerstuin op het terrein van de Wagenwerkplaats ,,absoluut mijn dierbaarste plek in de stad”. Stadsacupunctuur noemt hij het zelf. ,,Prikjes geven op bijzondere plekken en die weer tot leven brengen. Speldenprikken die tot nu toe goed waren voor veel landelijke publiciteit”.
Bewoner en architect Marco Tavenier laat ons vervolgens zien dat het hele terrein van de Wagenwerkplaats veel groter is: ,,Dit terrein is zo’n anderhalve kilometer lang en driehonderd meter breed. Hier is een eeuw lang gewerkt aan de revisie, het onderhoud en het ombouwen van goederenwagons. In het begin van de twintigste eeuw zijn daarom veel mensen in Amersfoort komen wonen, en rond 1930 was ‘Het spoor’ zelfs de grootste werkgever van Amersfoort. Er werden aan de zuidzijde van de wijk huizen gebouwd voor de arbeiders bij het spoor. In de jaren 30 werden aan de noordzijde van de wijk ook huizen voor spoormedewerkers met hogere functies gebouwd: de Rivierenbuurt. Nu wonen daar veel mensen van buiten Amersfoort.”
Uiteindelijk is de Wagenwerkplaats als terrein van de Spoorwegen in 2000 gesloten.. Daarna is er veel gesloopt, maar een flink aantal historische gebouwen zijn bewaard gebleven. Sinds 2007 is het complex Rijksmonument. De strijd tegen de sloop en het brengen van nieuw leven is een geweldige prestatie van een aantal bewoners van het Soesterkwartier. De naam van Joke Sickman zal hier altijd mee verbonden blijven. Beelden volop voor het stadsportret!

De Vereniging Duurzaam Soesterkwartier zet in zich in voor energiebesparing, duurzame energie en duurzaam bouwen. Samen met andere bewoners van je straat inkopen van energie, samen energie besparen en samen een wijkmolen opzetten die betaalbare duurzame windenergie gaat leveren. Je moet maar op het idee komen.
Nog spectaculairder klinkt een ander plan waar Marco Tavenier over vertelt: ,,Aan de rand van de Wagenwerkplaats, hier op het Keizerterrein, is ruimte voor nieuwbouw woningen. Een prachtige plek, dichtbij station en bossen. Met ongeveer 40 bewoners proberen we hier zelf onze duurzame woonwijk, de Soesterhof, vorm te geven. Samen opdrachtgever zijn, zonder tussenkomst van een projectontwikkelaar. De bewoners zijn al een eind op weg met de plannen….”

Ik heb me niet eerder gerealiseerd hoeveel groen er in en rond het Soesterkwartier eigenlijk is. Tot ongeveer 1850 behoorde de wijk tot het buitengebied van Amersfoort, en was het tussen de stad Amersfoort en de buurgemeente Soest gelegen. Niet gek dat de werkgroep ‘Het Groene Spoor’ een groene recreatieve verbinding van Bos Birkhoven en de Bokkeduinen naar het Eemplein en de Eem wil realiseren en aansluiten op de route naar de binnenstad via de Eemhaven. Deze verbinding draagt bij aan meer groen en natuur in de stad, meer ruimte voor natuurspelen, ontmoeting, sport en beweging.
Ik krijg vandaag een prachtig voorbeeld te zien van ‘verborgen groen’, bij een bezoek aan de Kapelboerderij, die net buiten het Soesterkwartier op industrieterrein De Isselt ligt.
We ontmoeten er de Heer van Isselt, de huidige bewoner en lid van de familie die pand en grond al meer dan twee eeuwen in bezit heeft. Een oase, temidden van de oprukkende industrie van bedrijventerrein De Isselt. De Heerlijkheid die hier zevenhonderd jaar geleden gebouwd is (en al lang verdwenen) voel je nog, en klinkt door in het verhaal van de huidige bewoner. ,,De kapel is gebouwd”, vertelt hij ,,om ervoor te zorgen dat de boeren en handwerkslieden uit deze omgeving op zondag naar de kerk konden. De afstand tot Soest en tot Amersfoort was groot, de wegen slecht”.
We nemen in het stadsportret een onbekende parel op en voelen ons bij het fotograferen en filmen even verbonden met Withoos, die ongeveer vanuit dit punt zijn beroemde ‘Gezicht op Amersfoort’ schilderde.
Via de Isseltseweg – vast en zeker de onbekendste straat van Amersfoort- en de Noorderwierweg komen we terug in het Soesterkwartier, en eindigen daar waar het hart van de wijk misschien wel het sterkst klopt: de Bloemenbuurt.
’s Zomers zorgen de partytenten voor de deur voor een bijna on-Nederlands straatleven. ’s Winters is er de jaarlijkse kerstlichtjestocht, compleet met verkiezing van de mooist versierde woning. Het hele Soesterkwartier doet daar inmiddels aan mee.
Eigenlijk, realiseer ik me, ligt hier de bron van waaruit al die andere initiatieven kunnen ontstaan: de kracht van een van oudsher bijzondere wijk, met een sociaal karakter. Een wijk waar mensen elkaar kennen en aanspreken.
Wilt u andere delen van het Soesterkwartier laten zien?
Of brengt u ook uw buurt en de mensen die daar ‘rondhangen’ in beeld? U maakt onderdeel uit van het digitale portret van Amersfoort door een filmpje of foto achter te laten op www.amersfoortdatzijnwij.nl.

Bron en foto: DeStadAmersfoort.nl foto Cees Wouda.