DSC_9534Dinsdag 5 juli, de avond van vele besluiten waaronder het vergunning-parkeren en het Masterplan, en daarmee samenhangend Het Soesterhof.

Parkeer-vergunnningen

Vorige week werd duidelijk dat het vergunning parkeren nog enige aanpassing vergde. De verschillende partijen hadden hiervoor dan ook moties ingediend.

DSC_9535De moties hadden de “namen” gekregen: 102A, 100M, en 107 Na stemming werd de motie 102A aangenomen, wat betekend dat eventueel fase 2 ingevoerd kan worden mits er wederom 50 handtekeningen zijn van aanvragers én mits het eerst voor de Raad gebracht word. Motie 100M werd daarentegen verworpen, ofwel: het draagvlakonderzoek wordt niet weer opnieuw ingevoerd.

En tot slot werd motie 107 weer aangenomen, dit gaat over de bezoekersvergunning, al gaat er over het tarief waarschijnlijk nog een wijzigingsvoorstel komen. De mantelzorgvergunning komt na de vakantie terug op de agenda.

Masterplan Wagenwerkplaats

DSC_9546Even na 19.00 uur arriveerde en delegatie van ongeveer 20 bewoners van het Soesterkwartier om de publieke tribune te bevolken. Daaronder 2 leden van de Kinderwijkraad om met hun aanwezigheid kenbaar te maken dat het besluit van de Raad aangaande het Masterplan ook hun belangstelling heeft. Eens te meer vanwege de Circusschool en de Wagenspeeltuin/ Verkeerstuin.

DSC_9556Een van de moties, te weten 105M lijkt in eerste instantie weliswaar heel beschermend naar de pioniers toe. De manier waarop deze opgesteld is, maakt dat er eigenlijk alleen een vriendelijk verzoek lijkt te liggen naar de NS toe. En iedereen weet wat daarmee gedaan kan worden…..Ofwel: grote onzekerheid nu over het voortbestaan van de Wagenspeelplaats en andere pioniersactiviteiten. Na de stemming over het Masterplan Wagenwerkplaats, liep de delegatie van het Soesterkwartier dan ook best wel teleurgesteld hierover van de publieke tribune. Hopen op NS, dat lijkt iets van hopen tegen beter weten in, al zal de tijd het leren. Nu is de combinatie tijd en NS vaak net iets waar veel over te doen is……dus tja?!

Actie

DSC_9566Voorlopig zijn de vrijwilligers van de Verkeerstuin maar begonnen met een handtekeningenactie voor het behoud van de Verkeerstuin. De jongedame van de Kinderwijkraad gaf al te kennen dat zij in de startblokken staat om actie te voeren en handtekeningen te verzamelen. Op deze manier wil men zo snel mogelijk duidelijk maken naar NS toe, hoeveel mensen het belangrijk vinden dat de Verkeerstuin blijft!

Wordt vast nog vervolgd.

Verslag en foto’s: Nel Groenendijk