WIJZIGING MASTERPLAN WAGENWERKPLAATS :

Op 5 juli 2016 zijn het Masterplan Wagenwerkplaats 2016, de Duurzaamheidsvisie en de startnotitie, bestemmingsplan Wagenwerkplaats e.o. vastgesteld in de gemeenteraad van Amersfoort. In het Masterplan werd uitgegaan van bebouwing in 3 fasen. Fase 3 was gepland rond 2025, zodra NS Reizigers de hoofdloods niet meer nodig zou hebben voor de opslag van rijdend materieel. Op 26 september 2016 heeft de Raad van Bestuur van NS besloten de hoofdloods te gaan verbouwen en in gebruik te houden tot in ieder geval 2050, en mogelijk nog langer. De verkleining van het plangebied betekent dat het Masterplan moet worden aangepast.

Hoofdgebouw blijft in bedrijf bij NS: moet masterplan overnieuw?

Recent heeft NS besloten om het Hoofdgebouw van de Wagenwerkplaats (dus achter Imoss/ Cliniclowns e.d.) met bijbehorend buitenterrein geschikt te maken voor het stallen van nieuw aangeschafte treinen. Deze functie krijgt hiermee een permanent karakter.

Rogier de Lint van NS Stations (eigenaar van de Wagenwerkplaats) over de gevolgen:

“Dit is een nieuw gegeven/ voortschrijdend inzicht, waarmee we (NS Stations, eigenaar van de Wagenwerkplaats) ons geconfronteerd zien. Concreet betekent dit gegeven dat de loods met buitenterrein niet meer zal kunnen worden ontwikkeld tot gemengd stedelijk gebied (zoals beoogd met Fase III van het Masterplan).”

Reden voor betrokken partijen, wederom een bijeenkomst te organiseren, waarbij aangepaste visie en voorstellen worden gedaan. Met nadruk wordt vermeld, dat de gepresenteerde visie nog in de studie fase zit. Men is wel benieuwd naar de opmerkingen van de aanwezigen.

Wel die waren er, op 19 december 2016 en wel in een Schouwburg setting van de Cliniclowns  op de Wagenwerkplaats. Zo,n 85 mensen waren op de uitnodiging afgekomen.

Rogier de Lint ( NS stations) en Serge Vonk, (Imoss) gaven de nieuwe presentatie, van het inmiddels aangepaste Masterplan. Uitgaande  dat bestaande toezeggingen worden gehandhaafd. Samengevat. er wordt een hap van 4.5 hectare uit het 23 hectare grote terrein uit het masterplan gehaald, doordat de NS die weer gaat gebruiken voor het stallen van nieuwe treinen ( “de Flirt’s “) . Hierdoor kunnen een groot aantal woningen (78) niet worden gebouwd. Door het herinrichten van het oude Masterplan, is een nieuwe situatie ontstaan.

De groene grens uit het oude plan, met daarop een fietspad en verkeersontsluiting van het Soesterhof en nieuw te bouwen woningen, komt korter op de bestaande bebouwing liggen. De groene doorzicht stukken, zijn op een andere wijze opgenomen, maar wel aanwezig. Achter het Noac-terrein komt een nieuwe weg, achter de Palmstraat langs naar het Soesterhof en Wagenwerkplaats. ( Zoals gepland)  Achter deze weg en inclusief het Noack-terrein komen 650 woningen. Het Soesterhof is nog niet ingetekend, omdat dit een andere procedure is.  De nu voorgestelde nieuwe woningen, zullen geschakelde bouwvormen krijgen. Het aantal woonlagen is nog niet duidelijk.

Daar het hoofdgebouw van NS tot zeker 2050 in bedrijf zal blijven, zal er een structurele oplossing komen voor de hemelwaterafvoer .

Autoverkeer. Het geschetste knip model blijft gehandhaafd, met dien verstande dat op een andere manier het lokale autoverkeer wordt afgehandeld. De Piet Mondriaanlaan wordt alleen bestemd voor lokaal verkeer.

Verkeerstuin: deze zal in de nieuwe plannen in zijn huidige vorm niet meer bestaan. Een fietsroute is tussen het oude magazijn en de Kei Boulderhal gepland. Op het Centraleplein ontstaat wel nieuwe ruimte.

Nadat de plannen waren ontvouwd, konden de aanwezigen op diverse plaatsen bij de Cliniclowns de ontwerpschetsen bekijken bekritiseren of bewonderen. De op en aanmerkingen gedaan, worden door de ontwerpers meegenomen in het vervolg traject..

Nogmaals wordt gewezen op het feit, dat de gepresenteerde voorstelling , een studie is naar de nieuwe situatie.

Verslag en foto,s Karel van Rooy.

De fotoreportage geeft een beeld van de nieuwe voorstellen.

Zie deze link.