HERRIJZENIS een betekenisvol woord.

En ook van toepassing op een markant gebouw in het Soesterkwartier. Het enigste “openbare” buurthuis in de wijk.

1) Herleving 2) Herstel 3) Opstanding 4) Resuscitatie 5) Verrijzenis 6) Wederopstanding

Woorden die van toepassing zijn op de nieuwe situatie van de Nieuwe Sleutel. De Fenix van het wijkgebeuren. Het buurthuis heeft een moeilijke tijd achter de rug. Een onzekere tijd brak aan. Financieel  was het ook geen structureel goedlopende happening. Tot de knop omging. Joke van Burgstede, beheerder van de Nieuwe Sleutel kreeg hulp en niet zomaar  wat hulp.

Conny Swart,voormalig eigenaresse van de alom bekende bloemenwinkel “Mon Papillon” aan de Noordewierweg, meende dat zij met haar kwaliteiten en enthousiasme een bres kon slaan in het nieuwe denken. Samen met Joke van Burgstede werd de de hele bedrijfsvoering doorgelicht.Mede met hulp van Theo Swart werd alles eens goed doorgenomen en doorgerekend. Door Theo werd een nieuw ondernemingsplan geschreven en aangeboden aan de Gemeente Amersfoort. Benodigd om de financiële waarborgen te verankeren.

De Nieuwe Sleutel 8 maart 2018, op de redactie komt een verrassend telefoontje. Aan het woord is Conny Swart ( en Theo) . ” Er is heel goed nieuws te melden. Buurthuis de Nieuwe Sleutel is financieel weer “gezond” inhoudende dat de ingeslagen “nieuwe”weg is aangeslagen.  Met onder meer de gezamenlijke maaltijd voor wijkbewoners op dinsdag, is een heel goede kettingreactie ontstaan. De plannen die we kenbaar hebben gemaakt gaan we dit jaar uitvoeren. Buurthuis de Nieuwe Sleutel zal elke dag open zijn. Het krijgt een “huiskamer” gedeelte en voor diverse groeperingen, zowel jong als belegen,zullen er zaken worden georganiseerd. Een oproep onder inwoners om mee te helpen als “gastvrouw/heer” heeft 4 nieuwe medewerkers opgeleverd. De mensen zijn enthousiast en staan te trappelen om te beginnen. We hebben inmiddels contact met de andere organisaties in het Soesterkwartier, omdat er daar ook gelijkwaardige activiteiten worden gehouden. In goed overleg hopen we dit met elkaar af te stemmen. In de Nieuwe Sleutel is dermate veel ruimte, dat er meerdere activiteiten voor verschillende leeftijdsgroepen gaande kunnen zijn.  We hebben nog veel plannen, die worden nu uitgewerkt. Ook hier gaan we in overleg met de Buurtnetwerker, om zijn coördinerende rol. Intern wordt de Nieuwe Sleutel ook wat aangepast qua uiterlijk ,moderner en frisser. Wij ( Joke en Conny) hebben er duidelijk heel veel zin in en de eerste resultaten worden al geboekt. Nu de financiële zaken geregeld zijn, gaan we op de nieuw ingeslagen weg voort. Buurthuis de Nieuwe Sleutel wordt mede een “huis”waar je je thuis voelt.  Via de Sociale Media berichten wij dan ook nu de “te doen”dingen. Een “like”van onze facebookpagina is al een gebaar van erkenning, dus ….! . (  Klik hier ) . Komende weken ontvouwen wij de verdere plannen en ontwikkelingen. “Wij” zijn enorm blij dat de toekomst van ons buurthuis de Nieuwe Sleutel weer op de kaart staat. “

Aldus de enthousiaste en met “verve”zich uitende Conny Swart.  En aannemende haar betoog, begint de Nieuwe Sleutel aan zijn tweede jeugd en wat betreft die “jeugd” zal er veel aandacht zijn.

Karel van Rooy