Vrijdag 9 maart, Eerste locatie: De mensen voor het eerste bouwproject verzamelden zich bij Piet Mondriaanplein 187 om vandaar naar het Wagenwerkplaats terrein, bij het Holland Opera huis te gaan. De bouw van 3 hotels op één dag stond voor deze groep vrijwilligers, voornamelijk van een zorgopleiding, gepland.

Serieus gingen de mensen (merendeel vrouwen) in de zon aan de slag met het bouwmateriaal. Eerst moest er gezaagd, geboord, geknakt en leem gemaakt worden. Als of ze het dagelijks deden, iets dat onwaarschijnlijk is bij de opleiding zorg, hanteerden de dames de verschillende gereedschappen, om later op de dag de hotels “van de grond” te hebben. Alternatief hotel, met alternatieve middelen voor vaak even alternatieve “wezens” te weten insecten.

Deze hotelbouw werd begeleid door Gijs Valkenhoef van “Het groene spoor”

Tweede locatie:Nijverheidsweg-Noord ter hoogte van nummer 112 waren andere collega’s van Arcadis aan het spitten om de verschillende fruitstruiken in de grond te kunnen zetten. Zwarte bessen, aalbessen, witte -, en rode bessen, kruisbessen en nog zo wat soorten bessen, zijn geplant met de bedoeling dat mensen uit het Soesterkwartier daar later dit jaar de vruchten van kunnen plukken. Wellicht betekend dat dus vanaf de eerste vruchten zondagsdrukte op het industrie-terrein. Er werd in elk geval stevig doorgewerkt met zo nu en dan ruimte voor grappen natuurlijk. Bovendien kenden vele elkaar eerder nog niet, dus was hier ook sprake van teambuilding.

Derde locatie: Nijverheidsweg-Noord ter hoogte van nummer 118 werd al druk gebouwd aan het vierde hotel.  Verschillende mensen van Arcadis waren daar druk bezig met heien, zagen en boren. Terwijl de koffiepot gestookt werd om ze later te kunnen voorzien van een heerlijke kom koffie, al was daar wel een wat langere termijn planning voor nodig dan thuis. De sfeer was opperbest. Ook hier veel vrouwvolk “op de bouw” terwijl ze hun dagelijkse activiteiten bij Arcadis toch wezenlijk anders zijn.

Het mega-hotel (voor insecten) kon niet op een dag gerealiseerd worden en zal daarom op andere tijdstippen en dagen een vervolg krijgen met (eveneens) andere vrijwilligers.

Vierde locatie: Plataanstraat 18 In de Plataantuin was het een drukte van belang. Medewerkers  waren van BMC, de Tuinman 3.0, leerlingen van het Farel College, leerlingen van het Wijkleerbedrijf, medewerkers van Lyvore, vrijwilligers uit de buurt, en familieleden van bewoners.

Er werd op diverse plaatsen werk verzet. Van het schoonmaken van een fauteuil, naar planten van staken waarlangs de sperzieboontjes kunnen groeien, naar het maken van een houten “tuinbank op hoogte” zodat de oudere bewoners makkelijk kunnen gaan zitten en opstaan, tot het planten van groen en schoonmaken van de bestrating. Er werd door iedereen heel hard gewerkt om de klussenlijst voor elkaar te krijgen. De meeste klussen werden dan ook geklaard.

Op alle locaties werden mensen voorzien van koffie, thee, broodjes en aanverwanten smakelijkheden, want de inwendige mens vergt wat met dergelijke totaal andere bezigheden dan normaal.

In de middag waren al heel veel klussen geklaard, bouwwerkzaamheden afgerond, en hadden verschillende plekken daardoor een ander aanzien gekregen. Aan de hand van bovengenoemde adressen is het wellicht leuk om ze op een “zondagmiddag” wandeling te gaan bekijken.

Een ander met dank aan alle harde werkers en de achterliggende organisaties, bedrijven en opleidingen en natuurlijk het Oranjefonds!

Verslag en fotoalbum/sfeerimpressie: Nel Groenendijk