Beste mevrouw, heer,

In deze brief nodigen wij u uit voor de inloopavond over de herinrichting van de Noordewierweg op donderdag 20 juni en vertellen we hoe wij u de komende periode informeren over de werkzaamheden.

Aanleiding

Eind februari heeft Gemeente Amersfoort ons geselecteerd als aannemer van het project. Uiteraard zijn wij hier erg trots op en blij mee. Op dit moment bereiden wij de werkzaamheden zorgvuldig voor, zodat wij eind september 2024 met de werkzaamheden kunnen starten. De werkzaamheden bestaan in hoofdlijn uit het aanleggen van een nieuw regenwaterriool en het realiseren van een nieuwe bovengrondse inrichting. Graag informeren wij u alvast over wat u de komende periode van ons kunt verwachten.

Inloopavond

Graag nodigen wij u uit om te komen naar de inloopavond. Tijdens de inloopavond zijn medewerkers van KWS Infra BV en Gemeente Amersfoort aanwezig om met u in gesprek te gaan over het project. U krijgt volop de gelegenheid om vragen te stellen over het ontwerp, de planning met bijbehorende faseringen en [voor de omwonenden, red.] wat de mogelijkheden zijn om uw regenpijp af te koppelen. Komt u ook? De koffie en thee staan klaar!

Wanneer? Donderdag 20 juni 2024 
Hoe laat? 19.00 – 21.00 uur
Waar? De Puntenburg (Vijverzaal), Punterburgerlaan 100

U kunt binnenlopen op het moment dat u het beste past. Daarnaast is het goed om te weten dat Gemeente Amersfoort op woensdag 19 juni om 19.30 uur in de Vijverzaal het vierde Langs Eem en Spoorcafé organiseert. Dat gaat deze keer over de thema’s mobiliteit en groen in de openbare ruimte. Tijdens dit vierde Langs Eem en Spoorcafé is ook een aantal medewerkers van ons aanwezig om uw vragen te beantwoorden over de herinrichting van de Noordewierweg.

Uitvoering en hinder

De planning is dat wij de werkzaamheden uitvoeren van eind september 2024 t/m medio november 2025. We voeren de werkzaamheden in meerdere fases uit. Tijdens de werkzaamheden proberen we de overlast voor u zoveel mogelijk te beperken. Helaas zal er altijd enige overlast zijn:

 • Geluid en trillingen van machines. Dit beperken we uiteraard tot een minimum;
 • Tijdens de uitvoering van een fase is het werkgebied afgesloten voor gemotoriseerd- en fietsverkeer. Voor aanwonenden is de woning te voet bereikbaar;
 • Omleidingsroute voor gemotoriseerd- en fietsverkeer.

Bewonersbrief

Twee weken voor de start van de werkzaamheden bezorgen wij een brief bij de aanwonenden van een werkgebied waar werkzaamheden uitgevoerd gaan worden. Daarin geven wij nadere informatie over onder andere het inzamelen van afval en bereikbaarheid naar uw woning.

Inloopspreekuur

Tijdens de uitvoeringsperiode houden wij elke week een inloopspreekuur waar u terecht kunt met uw vragen of opmerkingen. Het spreekuur is elke woensdag van 14:00 tot 16:00 uur in het Projectenhuis Soesterkwartier (Noordewierweg 127). Een medewerker van ons is dan aanwezig om u te ontvangen en te woord te staan. Zodra het eerste spreekuur plaatsvindt, wordt u tijdig via de KWS BouwApp hierover geïnformeerd.

KWS BouwApp

Graag brengen wij onze KWS BouwApp onder de aandacht. Deze app is ons hoofdcommunicatiemiddel tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Via deze app brengen we u direct op de hoogte van werkzaamheden en andere ontwikkelingen. In de KWS BouwApp vindt u onder meer:

 • De planning en bijbehorende faseringen;
 • Updates werkzaamheden;
 • Overzichtskaarten project;
 • Omleidingsroutes;
 • Contactgegevens omgevingsmanager.

Blijf op de hoogte, download KWS BouwApp

De BouwApp is als volgt op uw mobiele telefoon of tablet te downloaden:

 • Scan de QR-code, of ga naar de appstore om de app gratis te downloaden;
 • Zoek in de app naar ‘Herinrichting Noordewierweg’;
 • Open het project en klik op ‘volgen’;
 • Selecteer betreffende doelgroep.

Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben, neem gerust contact op met omgevingsmanager Mark de Jong. Dat kan via de KWS BouwApp of via mdjong@avecodebondt.nl

Met vriendelijke groet,

KWS Infra Amsterdam-Utrecht

Mark de Jong, Omgevingsmanager


KWS Infra b.v.
Vestigingsadres
Groenewoudsedijk 10, 3528 BG Utrecht
Correspondentieadres
Postbus 60, 1110 AB Diemen
Internet www.kws.nl