Transparantie. Het is bijna een modewoord geworden. Geen mission statement, strategieformulering, beleidsplan of jaarverslag is op te slaan, of de term transparantie wordt erin genoemd. Soms is het bij nietszeggende termen wel eens goed om back to the basics te gaan. Gewoon terug naar het Van Dale – Groot Woordenboek der Nederlandse Taal. Daar staat: Transparantie, het transparant zijn. Oneigenlijk gebruikt: gemakkelijk te doorzien, helder van structuur. Figuurlijk gebruikt: een dieper liggende zin latende doorschijnen. Blijkbaar is een transparant bedrijf dus een organisatie die op een heldere wijze communiceert wat haar diepere bedoeling is……