Trajectum (Jeugd- en Opvoedhulp), Amerpoort (zorg voor kinderen met een beperking) en de Stichting Kinderopvang Amersfoort (SKA) slaan de handen ineen voor kinderen met een hulpvraag. Bij de nieuwe, gezamenlijke observatie- en diagnostiekgroep Domino worden kinderen van nul tot vier jaar spelenderwijs gevolgd in hun ontwikkeling. Met als doel zo vroeg mogelijk te ontdekken wat er precies aan de hand is. Wanneer de ontwikkeling van jonge kinderen vragen oproept, is het volgens Amerpoort lastig om vast te stellen wat de oorzaak daarvan is. Het kan dan helpen om een kind wat langer te observeren. Bij Domino vormen de vragen van ouders het uitgangspunt. In de nieuwe peutergroep wordt gewerkt met een programma waarbij individueel spel en groepsactiviteiten worden afgewisseld met observatie- en onderzoeksmomenten. De groep bestaat uit zes kinderen en is twee ochtenden in de week open. De kinderen worden bij Domino maximaal vier maanden lang geobserveerd. Tijdens deze periode wordt gebruikt gemaakt van de kennis en ervaring van de medewerkers van de drie organisaties om een zo goed mogelijk advies te kunnen geven. De onderzoeken worden uitgevoerd door een pedagogisch medewerker of gedragsdeskundige. Indien nodig komen een fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist of speltherapeut naar de groep. Aan het einde van het traject krijgen ouders advies over zowel de opvoeding als een passende begeleiding, behandeling of schoolkeuze. De officiële opening van Domino vindt plaats op vrijdag 18 januari. Amerpoort, Trajectum en SKA organiseren dan voor verwijzers en relaties een themamiddag over observatie en peuterdagbehandeling.

Bron: Stad Amersfoort