Maandag 13 Mei, De kerkzaal in de Emmaüskerk is nog leeg en stil terwijl er koffie gedronken wordt in de zaal van Bij Bosshardt.

Ondernemers en bewoners van rond de kerk, maar ook van verder uit de wijk komen vanaf ongeveer 19.45 uur om de informatie bijeenkomst over het te ontwikkelen “Hart van Soesterkwartier” bij te wonen.

Voorafgaand is bij de meeste mensen de grootste vraag: “Hoe voorziet het plan in parkeren?” Al is er voor de direct omwonenende eerst de grotere vraag: “Hoeveel zonlicht blijft er over in m’n woning?”

Om 20.00 uur is de kerkzaal gevuld met ongeveer 60 geïnteresseerde, waaronder een groep van ongeveer 14 mensen uit de Lekstraat, Waalstraat en Grebbestraat.

Paul van der Harst leidt de avond als een echte presentator. Eerst zouden de huidige gebruikers van het pand aan het woord komen om hun doelen en bevindingen uiteen te zetten.

Het eerste woord mag Jan Elzen – Emmaüskerk, doen. Een stukje geschiedenis over het ontstaan van de kerk, destijds op aanraden van H.M. Koningin Emma, die regelmatig van de Soesterweg gebruik maakte op haar doorreis. Daar had de kerk dan ook haar oorspronkelijke naam aan te danken: “Emmakerk”. De eerste steen werd gelegd in 1929 en geleidelijk aan werd het kerkgebouw groter en groter.

Sinds de krimp van de geloofsgemeenschap, wordt er gekeken hoe een en ander financieel haalbaar blijft en hoe meer betekenisvol een en ander zou kunnen worden in-, en voor de wijk. Eerst werd er met de huisartsenpraktijk gekeken naar ruimte en mogelijkheden. Helaas bood de ruimte te weinig mogelijkheden voor hen, waarna uitgeweken werdt naar voormalige Basismarkt-pand.

Met de ontwikkeling van het Eemplein, kregen de ondernemers in de wijk de behoefte zich te verenigen. Om te zorgen dat de ondernemers in de wijk toekomst zouden hebben, en zouden blijven. Dit plan, zeker ook voor de ouder wordende bewoners in de wijk. Kerk en ondernemers begonnen zo’n 8 jaar geleden het plan te bedenken om de kerk als multi-functie gebouw met een plein voor de wijk te gaan ontwikkelen. Inmiddels zijn er door de jaren heen al wat ideeën gelanceerd en gepasseerd/ aangepast.

De explotaiekosten en de energiekosten maakten dat de Emmaüskerk al eerder op zoek ging naar andere mogelijkheden om een en ander te kunnen bekostigen. De in – eerste instantie noodgedwongen – samenwerking werd aangegaan, en heeft inmiddels tot positieve ervaringen geleid. Meerdere geloofsgenootschappen onder een dak. Daarnaast is er ook nog ruimte voor maatschappelijk verantwoord ondernemerschap ingevuld.

Spreker 2 Machiel Essen vertelde over de samenwerking en ervaringen Bij Bosshardt. De huiskamer toegankelijk voor de bewoners in de wijk met de mogelijkheid om samen allerlei dingen te doen van koffiedrinken tot een spelletje spelen en gewoon een praatje maken met een andere wijkbewoner.

Michiel Rennes en Esther van Veldhuijzen vormden samen “spreker 3”. Zij vertelden hoe het plan ontstond. Een gezin met 5 kinderen waarvan 2 een zorgvraag hadden dreigde gescheiden naar de kinder opvang te moeten gaan. Daaruit kwam het idee om een Kinderopvang te starten die de mogelijkheid gaf om zowel kinderen met-, als kinderen zonder zorgvraag op te vangen. Zo werdt kinderopvang Bzzzonder “geboren”.

Jeroen Winkelhorst – Keistadkerk, en Henriëtte Jansen – Emmaüskerk mochten als “spreker 4” een toelichting geven. Hun visie op samen werken, samen kerken, betekend ook samen een huis voor de wijk zijn.

Spreker 5, Jeroen Osendarp gaf een toelichting op de vormgeving gedaan door AG NOVA architecten. Het kerkgebouw als vrijstaand pand omsloten door een nieuw multifunctioneel complex met ruimte voor binnentuinen.

Waar verder aan gedacht is, hoe de parkeerplaatsen berekend zijn, wie dat de toekomstige bewoners en of gebruikers zullen zijn, werd allemaal uitgebreid toegelicht mede aan de hand van de tekeningen en foto’s (die u vindt onderaan het artikel, door te klikken op de link).

Ook werd er een “mogelijk ontwerp” voor het plein getoond maar dat hangt dan weer samen met de plannen van de werkgroep “Noordewierweg verbindt”. Met het ontwerp werd in elk geval ook gedacht aan het terugdringen van “het tochtgat” dat nu op-, en voor het plein met een beetje stevige wind mensen van hun fiets blaast. Voor menige fietser een mooi gegeven dat daar nu toch een keer binnen het Amersfoortse over nagedacht is.

Tot slot spreker 6, Gert van Uffelen van Lithos-bouw, de projectontwikkelaar. Hij hield het kort en gaf aan dat mensen zich in konden tekenen op een lijst met bij voorkeur hun email adres om op de hoogte gehouden te worden en een formulier te kunnen krijgen waarop opmerkingen geplaatst kunnen worden.

Opmerkingen dienen meegenomen te worden in de aanvraag voor een wijziging van het bestemmingsplan. Ook werd er door hem gewezen op het belang van de opmerkingen om eventueel in een later stadium in aanmerking te komen voor een “planschade-claim”. Ofwel, wanneer men geen opmerkingen maakt, is er een minimale kans op een toekenning van een dergelijke claim.

Paul dankte de sprekers en ging over tot een vragenronde. De vragen en opmerkingen bestonden vooral uit de aan het begin van de avond al rondzoemende zaken als parkeerprobleem en schaduwval. Een enkeling was in staat om het grotere geheel te zien “het Hart van het Soesterkwartier”, en vond het een mooi plan.

Paul moest de vragenronde inkorten om Bets Beltman het woord nog te geven in verband met nieuws vanuit de werkgroep “Noordewierweg verbindt”.

Graag krijgt de werkgroep bestaande uit 7 mensen er nog een paar mensen bij om wijkbreed de ideeën over de Noordewierweg plannen te kunnen horen en verwerken.

De avond werd 22.00 uur afgesloten waarna onder het genot van wat te drinken nog nagepraat kon worden. Het praten gebeurde, het drinken werd door de meeste mensen vergeten. Rond 22.45 uur keerden ook de laatste mensen huiswaarts met een hoop opgedane indrukken.

Verslag en foto’s: Nel Groenendijk