dsc_7395Observant 19 oktober 2016, om 17.00 uur kwamen meerdere bewoners uit Amersfoort naar de bijeenkomst van “indebuurt033”. De organisatie die in 2017 de “zorg en Welzijn  gaat regelen in elke wijk. Voorafgaand aan deze reorganisatie en herverdeling wordt er veel in werking gezet om tot deze nieuwe structuur te komen.

Er is al veel over geschreven en gezegd, alhoewel meerdere inwoners (naar bleek) hier juist over klaagden.

De welkomst tekst van de Observant is wel passend voort dit soort uitnodigingen.

“Het pand kan nog zo fraai zijn en al serveer je drank in gouden glazen, pas als je optimaal gastvrij bent, mag je gasten verwachten.”

In aansluiting op de “vele “bijeenkomsten” was er deze avond een “stadsbrede” meeting om over een aantal zaken te discussiëren . Vooraf kon men zich aanmelden via de website van “indebuurt033” en was er gerekend op een broodmaaltijd. Dit bleken 25 personen te zijn uit het Amersfoortse. Bij  aanvang bleken er toch meerdere mensen op af gekomen te zijn en schoven uiteindelijk zo,n 50 bekende en nog onbekende inwoners aan.

dsc_7452Na het welkoms woord van Sikko Bakker, projectmanager van B & A van de combinatie “indebuurt033” werden een aantal projectmatige zaken aan de orde gesteld. Voor de inhoud van deze projecten en stellingen wordt naar de foto-presentatie verwezen waar de dia’s voor zich spreken.

Enige wrijving was er wel uit het publiek. Een enkeling meende dat , al lezende de voorstellen en tijdsplanning van de invoering ( SBI), hij niet geïnformeerd was over deze materie. Dat er inmiddels sinds 2015 een 7 tal bijeenkomsten zijn geweest van diverse aard, was niet gecommuniceerd met de inwoners. Enige bijval werd wel gegeven, daar alle informatie en agenda stukken alleen op de site van “indbuurt033″staat en niet via E-mail werd verzonden. Dit met uitzondering van de “voorbereidende “bijeenkomsten”waar de deelnemers hun E-mailadres achter lieten.

Toegezegd werd, dit in het vervolg wel te doen.

dsc_7428Waar ging het deze avond om: Binnenkort dienen alle wijken VOOR 9 november een wijkplan te hebben ingediend bij indebuurt033. De wijken hebben zowel 16 als 17 november ( zie onderaan de agenda) een laatste gelegenheid uitleg en bijsturing te geven. Op 18 november worden alle wijkplannen bekeken en getoetst en 22 november valt er een college besluit over de toekenning van subsidie’s .

Dus beste “wijken” indien U dit leest. Wilt U dan alle “wijkplannen”samenvatten in een Wijkjaarplan voor Uw eigen wijk en voor 17 november indienen, zowel pragmatisch  als financieel.

dsc_7427

Vervolgens werden de aanwezig inwoners opgedeeld in 3 groepen om over, ook 3 stelling te praten.

Na een kleine anderhalf uur, waar op de 3 locatie soms fors van mening werd gewisseld over de inrichting van de eigen wijk. Over media-streaming; hulpbehoevende; “nieuwe Nederlanders” ; ongeletterden; kwetsbare groepen; Doelgroepen; Maatschappelijke organisaties; Tuinen van verbindingen; Talenten; Ziekte en Welzin enz enz. Of te wel alle wijkzaken kwamen aan de orde.

dsc_7425De verontrusting werd algemeen uitgesproken over de ontwikkelingen bij onder meer Ravelijn/ Welzijn en Stadsring51.

Een duidelijke vraag was, of de Adviesraad Sociaal Domein wel was geraadpleegd over deze nieuwe ontwikkelingen. Dat bleek inderdaad het geval.

Na de discussieronde werden de resultaten nog kort besproken. Waarop een ieder de kans kreeg zijn naam te plaatsen op een vel papier. Dit voor de definitieve “meeting”op 16 of 17 november waar je als vertegenwoordiger van jouw wijk dan de “wijkjaarplannen” verdedigd/uitlegt .

Daar het Soesterkwartier vertegenwoordigd was, met 4 personen, t.w. Henry de Gooijer en Wim Speltie en de ondergetekende redactieleden is deze intekenlijst dus beperkt. Uit elke”gebied” mogen 5 bewoners en 3 professionals aan deze setting deelnemen.

De vraag blijft na deze avond, wat er met de resultaten gedaan word

Het indienen van “wijk”Jaarplannen en voor wie dat geld, wordt zo snel mogelijk via de Wijkwebsite bekend gemaakt.

Even voorstellen…

Wij zijn Indebuurt033, een samenwerkingsverband tussen drie partijen (MEE, Welzin en B&A). Vanaf 1 januari 2017 coördineren wij al het welzijnswerk in Amersfoort. Hiervoor gaan wij samen met inwoners, inwonersinitiatieven, welzijnspartners en andere betrokkenen een plan van aanpak maken per wijk en een plan voor de stad als geheel. In deze plannen staan onze visie en ambities centraal: meer inwonersinitiatieven en nauwere samenwerking tussen organisaties en professionals.

Wijkplannen op maat maken
Wij willen ook samen met u bespreken hoe we als stad de individuele wijkplannen verder op maat kunnen maken, zodat die goed aansluiten op de aard van de problematiek of de te starten inwonersinitiatieven. Zoals bijvoorbeeld het gebruik van jongerencentra, het behoud van belangrijke bestaande ontmoetingsplekken en betere afstemming van hulpverlening, signalen en informatie.

Tijdens deze bijeenkomst vragen wij wie er een rol te pakken in het maken van wijkplannen en wie er plaats wil nemen in de Stadsraad.

Wat is de Stadsraad
Tijdens de bijeenkomst starten we met het vormgeven van de zogenaamde Stadsraad. De Stadsraad gaat ons adviseren bij het ondersteunen van inwonersinitiatieven en denkt mee over thema’s die op de hele stad Amersfoort betrekking hebben. Ook denkt de Stadsraad mee hoe plannen en ideeën van inwoners in de wijken het beste gerealiseerd kunnen worden en hoe Indebuurt033 kan aansluiten bij de huidige en nieuwe initiatieven in de stad. De Stadsraad bestaat bij de start voor minimaal 50% uit inwoners en bestaat verder uit vertegenwoordigers van Indebuurt033 en andere stedelijke partners. De planning is dat de Stadsraad eind oktober start en in november en december weer bij elkaar komt.

Agenda: dsc_7419

Woensdag 16 november 19:00 – 21:30 uur
Locatie: De Witte Vlinder, Van Galenstraat 30

Bespreking van de wijkplannen voor de gebieden:

  • Nieuwland/ Calveen/ Buitengebied-West
  • Hoogland/ Kattenbroek
  • Schothorst/ Zielhorst
  • Stadskern / Kruiskamp/ Koppel

Donderdag 17 november 19:00 – 21:30 uur
Locatie:
De Witte Vlinder, Van Galenstraat 30
Bespreking van de wijkplannen voor de gebieden

  • Isselt/ Soesterkwartier
  • Vermeer-, Berg-, Leusderkwartier
  • Bosgebied en Randenbroek/ Schuilenburg/ Stoutenburg

Nog in te plannen: Liendert/Rustenburg en Vathorst/Hooglanderveendsc_7417

Verslag Karel van Rooy.

Fotoreportage. (klik hier)

Namens de redactie

Nel Groenendijk

Karel van Rooy.