Grote crisisoefening op station Amersfoort

27 augustus 2018

Vanaf woensdagochtend 12 tot en met donderdagmiddag 13 september vindt er op en rond station Amersfoort een grote crisisoefening plaats. Trein- en busreizigers, omwonenden en werknemers van omliggende bedrijven zullen waarschijnlijk weinig last van de oefening ondervinden.

Wel is er tijdens de oefening, met de naam ‘Alert’, veel politie- en defensiepersoneel in uniform op en rond het station aanwezig. Met behulp van acteurs worden situaties nagebootst en van diverse hulpdiensten worden voertuigen ingezet.

Deelnemers aan de oefening zijn: Veiligheidsregio Utrecht (VRU), Politie, Defensie, NS, ProRail en de gemeente Amersfoort. Deze partijen oefenen met een scenario waarin een terroristische dreiging centraal staat.

Doel van de oefening

Het doel van deze oefening is om tijdens een crisis de verschillende deelnemende partijen zo goed mogelijk te laten samenwerken. Elk jaar houdt Defensie op verzoek van het ministerie van Defensie een gezamenlijke oefening met een Veiligheidsregio. Dit jaar vindt de oefening plaats in en rond station Amersfoort.

Weinig overlast

De deelnemers aan de oefening streven naar zo weinig mogelijk overlast voor de reizigers en omwonenden van het station. Treinen en bussen rijden volgens dienstregeling en het station en de perrons blijven bereikbaar. Ook omliggende woningen en bedrijven zijn gewoon bereikbaar. De oefening is aangekondigd via kranten en internet, onder meer via de website van de gemeente Amersfoort en social media.

Duur van de oefening

De oefening begint woensdag 12 september rond 8.00 uur en duurt tot donderdag 13 september ongeveer 14.00 uur. Ook in de avond en nacht van 12 op 13 september gaat de oefening door. Omwonenden van het station zullen hier naar verwachting nauwelijks hinder van ondervinden.

Oefening wordt stopgezet bij echte crisis

Een echte crisis krijgt altijd de hoogste prioriteit. De oefening wordt daarom stopgezet zodra er een echte crisis in Amersfoort plaatsvindt.

Zijn de militairen gewapend?

De militairen dragen wapens, maar hun munitie is oefenmunitie. Dit is immers een oefening.

Welke rol heeft de VRU?

De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) heeft een wettelijke taak voor het zorgdragen voor (beleid) en uitvoering van de regionale voorbereiding op rampen en crisis (multidisciplinair).

Contact

Bij vragen kunt u bellen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Amersfoort op telefoonnummer 14033.