Amersfoort, 26 februari 2017. De Kabouterhut en residentie van de Carnavalleien, krijgt heel wat te verduren dezer dagen. Afgelopen zaterdag, was deze thuishaven het toneel van een mega druk bezochte carnavalsavond. Naar verluid, was het maximale aantal bezoekers “bijna “bereikt en was het feest tot diep in de nacht gaande.

Vandaag zondag 26 februari, stond het “Groot”carnaval op het programma. Maar na een korte nachtrust, was daar eerst de optocht in Hoogland, alwaar ook onder meer de praalwagens van de Meerschuimers en de Carnavalleien aan mee deden. Om van daaruit zich weer op te maken voor een avond Feest in de Kabouterhut.

Prins Tunus en Hofdame en de gehele Carnavalleien gaan “flitsend”door. Niet alleen de lijfspreuk van dit jaar, maar ook een gegeven, gezien het drukke programma. Rond 20.00 uur kwamen de carnavalsvierders al binnen. Het leuke deed zich voor dat er een groot aantal mensen van de zaterdag, nu in een andere outfit, ook weer aanwezig waren.

Dj Martin, had er ook deze keer weer zin in en de voorzichtige gewenning van het publiek sloeg al snel om in een feeststemming. De twee “ingevlogen” zangers Johan  en Hans die afzonderlijk optraden gingen af en toe op de persoonlijke  tour met succesnummers uit het verleden. Het was wel duidelijk dat er een paard in de gang stond en een “love song” zorgde voor aandoenlijke situaties.

Als Neuzenvreugde zich dan aankondigt is het feest weer compleet. Het zou het bezoekersaantal van de zaterdag niet overtreffen, maar druk was het in ieder geval wel. Met name de polonaise had wat moeite om door de gewelven van de Kabouterhut te komen.

Ook deze maal mag er weer compliment worden gegeven aan al die feestvierders die een creatieve uitmonstering hadden aangemeten. Een groep “batmans” ( Carnavalleien) viel wel op. Een der sponsoren, Patrick te Pas, had wat moeite om zich in het nauw sluitende pak te handhaven.

Het Groot Carnaval, is dan ook “groots”gevierd .

Verslag en Fotoreportage  Karel van Roy