eemhuis (5)Op maandag 4 april start een twaalfdelige taalcursus ‘Nederlands voor beginners’. Voor iedereen die op de basisschool het lezen, schrijven en/of rekenen niet goed onder de knie heeft gekregen en nu zijn/haar Nederlands wil verbeteren. In een kleine groep leren de deelnemers om (beter) te schrijven en/of te lezen. Ook het werken op de computer hoort hierbij. Het Nederlands is gericht op de dagelijkse praktijk. Een bevoegd docent speelt in op de directe vragen van de deelnemers. 

Mensen met een inburgeringsplicht mogen niet deelnemen aan deze cursus. Anderstalige inwoners kunnen wel meedoen, mits zij niet inburgeringsplichtig zijn of hun inburgeringstraject al hebben afgerond. De cursus duurt twaalf weken en is gratis. Alle lessen duren van 9.00 tot 12.00 uur en worden gehouden in Het Eemhuis (vierde verdieping) in Amersfoort. 

Alle lessen Nederlands van Participatieopleidingen zijn direct gericht op het verhogen van een officieel taalniveau Nederlands (0F – 1F). Op de schoolverklaring aan het eind van de cursus wordt het behaalde niveau ook vermeld. 

Wilt u zich aanmelden? Het aanmeldformulier is te vinden op www.bibliotheekeemland.nl. U kunt ook telefonisch aanmelden via (030) 754 40 04. Let op: maximaal 12 deelnemers per keer, dus geef u snel op!