Om de stad nog veiliger te maken zal de gemeente Amersfoort dit jaar weer extra aandacht besteden aan jeugdoverlast, woninginbraken en autokraken. Ook zal er meer aandacht aan woonoverlast besteed worden.
Volgens de gemeente is het belangrijk dat iedereen zich inzet voor een veilige stad. Het verhogen van de betrokkenheid, eigen verantwoordelijkheid en het versterken van het zelfoplossend vermogen van bewoners is daarom een belangrijke pijler in de veiligheidsaanpak van de gemeente. Door het geven van voorlichting en het stimuleren en ondersteunen van bewonersinitiatieven wil zij bewoners in staat stellen om zelf verantwoordelijkheid te dragen voor de veiligheid en leefbaarheid in hun eigen buurt.

Woonoverlast
Hardnekkige woonoverlast ondermijnt de inzet van de gemeente om de leefbaarheid in wijken te verbeteren, daarom stelt Amersfoort een actieplan in om complexe woonoverlast te bestrijden.

Jeugdoverlast
Voor een aantal jeugdgroepen wordt een plan van aanpak opgesteld en uitgevoerd. Aankomend jaar wordt een digitale applicatie ingevoerd voor het monitoren van risicojongeren door het jongerenwerk in Amersfoort. Met de stadsbrede rapportages wordt het mogelijk nog gerichter een aanpak te formuleren.

Ook dit jaar worden weer straatcoaches ingezet. Een straatcoach is een stevig toezichthouder met kennis van de straatcultuur en werkt nauw samen met de politie en het jongerenwerk. Straatcoaches spreken jongeren actief aan op negatief gedrag op straat en indien nodig bekeuren zij hen. Ondanks dat op 1 januari 2013 de rijksfinanciering is gestopt, wordt deze inzet door de gemeente voortgezet.

Ook gaan de wijkagent en de ambulant jongerenwerker samen de straat op. Uitwisseling van kennis en kunde van elkaars vakgebied en dagelijkse werkzaamheden versterkt de samenwerking in de veiligheidsaanpak in de wijk.

Woninginbraken
Het aantal woninginbraken blijft stijgen. Daarom blijft de gemeente bewoners voorlichten over preventiemaatregelen en inzetten op surveillances. Daarnaast wil zij het Digitaal Opkopers Register invoeren, zodat politie en gemeentelijk toezichthouders kunnen checken of geregistreerde goederen gestolen zijn. De politie kan hierop dan actie ondernemen.

Autokraak
Afgelopen gaan autodieven op ander wijzen te werk, waarbij landelijk actieve groepen auto’s stelen in wijken die dicht aan de snelweg liggen. De buit bestaat vooral uit airbags en ingebouwde navigatiesystemen en niet zozeer uit waardevolle spullen die door de eigenaar in de auto zijn achtergelaten.

Om deze vorm van mobiel banditisme te bestrijden zal de gemeente autobezitters voorlichten over airbaglocks. Daarnaast worden de technische mogelijkheden, zoals GPS-tracking en automatische kentekenplaatherkenning onderzocht om de pakkans van autokrakers te verhogen.

Bron: Dichtbij.nl