Logo gemeente AmersfoortMaandag 31 oktober en dinsdag 1 november: De Ronde en Het Besluit
Op maandagavond 31 oktober is een extra De Ronde over de voortgang van de invulling van sociaal-juridische dienstverlening binnen Indebuurt033.

Op dinsdagavond 1 november geven de raadsfracties hun mening over de begroting en bespreken zij hun moties en amendementen met elkaar en het college. In deze RaadsMail krijgt u een toelichting op de agendapunten. De vergaderingen zijn openbaar; u bent van harte welkom. Het Besluit op dinsdag 1 november wordt live uitgezonden. De vergaderagenda’s kunnen nog wijzigen.

Extra De Ronde maandag 31 oktober 18.30-19.45 uur:

Voortgang sociaal juridische dienstverlening

Vanaf 1 januari 2017 voert één organisatie alle activiteiten, voorzieningen en netwerken in de stad aan die prettig samen leven mogelijk maken. Het college van burgemeester en wethouders heeft de subsidie hiervoor toegekend aan B&A Civic, Welzin en MEE. Dit samenwerkingsverband genaamd Indebuurt033 is per 1 januari ook verantwoordelijk voor de sociaal juridische dienstverlening in Amersfoort. Indebuurt033 is in gesprek gegaan met de huidige aanbieder Stadsring51, om te bekijken welke samenwerking mogelijk is. Op verzoek van Amersfoort2014 bespreken de raadsleden de uitkomsten van het gesprek en de mogelijke gevolgen daarvan, met de betrokken partijen en het college.

Het Besluit dinsdag 1 november vanaf 20.00 uur:

Vervolg begroting en moties De War
Puzzelstukjes
De raadsleden dienen per programmaonderdeel van de begroting moties (opdrachten aan het college van burgemeester en wethouders) en amendementen (wijzigingen) in. Daarna gaan de raadsleden in debat met elkaar en het college. De raad neemt volgende week dinsdag een besluit over de begroting. Tot slot staan op 1 november twee moties over De War op de agenda.