21 februari 2019
AmersfoortMail
Risico’s van lood in de grond
In de binnenstad van Amersfoort is sprake van verhoogde loodgehalten in de bodem. Net zoals dat op heel veel andere plaatsen in Nederland het geval is. De aanwezigheid van een verhoogde concentratie lood in de grond levert in zijn algemeenheid weinig risico op. Het kan echter wel een risico zijn voor jonge kinderen als deze veel en vaak vervuilde grond inslikken. Daarom waarschuwt de gemeente Amersfoort hiervoor.
Lees meer
Profin is van plan zo’n 8 ha zonneveld aan te leggen
Profin Green B.V. is van plan om in het weiland naast het ziekenhuis Meander en de Bunschoterstraat een zonneveld te realiseren. Hiervoor wordt een samenwerking aangegaan met de Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis Beleggingen die eigenaar is van het grootste deel van de benodigde grond.
Lees meer
Proef met ecologische bestrijding van de eikenprocessierups
In Amersfoort neemt het aantal eikenprocessierupsen al jaren toe, met een flinke piek in 2018. Reden genoeg voor de gemeente Amersfoort om ook andere manieren van bestrijding te onderzoeken. Binnenkort start een proef van drie jaar om de rupsen tijdens de gehele levenscyclus ecologisch aan te pakken.
Lees meer
De dagen van de Wagenwerkplaats
Op woensdag 13 maart en donderdag 14 maart vinden: ‘De dagen van de Wagenwerkplaats’ plaats. Tijdens deze dagen willen wij gebruikers, omwonenden en andere belangstellenden bijpraten en met hen in gesprek gaan over de ontwikkelingen in het gebied.Lees meer
Bijzondere samenwerking onderwijshuisvesting van start
In september 2017 besloten Amersfoortse schoolbesturen en de gemeenteraad dat de samenwerkende schoolbesturen verantwoordelijk worden voor onderwijshuisvesting. Scholen gaan de verbouwing en vervanging van schoolgebouwen voortaan met elkaar organiseren. De raad stelde als voorwaarde dat deze nieuwe verdeling van taken niet tot extra heffing van belasting mag leiden. Daarover is nu overeenstemming met de Belastingdienst bereikt, waardoor de bijzondere samenwerking kan worden bekrachtigd. Lees meer
Daklozenopvang in Amergaard ook overdag open
De dak- en thuislozenopvang in gebouw Amergaard op het terrein Zon & Schild is voor een periode van drie maanden ook overdag open. Vanwege de drukte op de andere opvanglocatie van Kwintes aan het Smallepad vroeg de gemeenteraad hier via een motie om in januari. Vanaf 21 februari kunnen dak- en thuislozen ook 24 uur per dag in Amergaard terecht. Lees meer
Activiteitenkalender college burgemeester en wethouders tot en met zondag 10 maart 2019
Lees meer
Nieuwe Regenboogagenda voor Amersfoort
Amersfoort is een diverse stad waar iedereen zich thuis moet kunnen voelen en zichzelf moet kunnen zijn. Met dat uitgangspunt stelde het college van burgemeester en wethouders gisteren de Regenboogagenda 2019-2022 vast. In de Regenboogagenda staan acties die inclusie en acceptatie vergroten, met in het bijzonder aandacht voor de Amersfoortse LHBTI+ gemeenschap. De agenda is samen met inwoners en organisaties opgesteld.Lees meer
Amersfoort genomineerd voor erfgoedprijs
De gemeente Amersfoort is genomineerd voor de BNG Bank Erfgoedprijs: De gemeente die op de meest inspirerende manier met zijn erfgoed omgaat en een voorbeeld is voor andere gemeenten, ontvangt een bedrag van 25.000 euro. Daarnaast wordt een publieksprijs uitgereikt aan de gemeente die de meeste publieksstemmen krijgt. Lees meer
Amersfoort experimenteert met succesvolle IJslandse aanpak drank- en drugspreventie
Zes Nederlandse gemeenten, waaronder Amersfoort, starten een driejarig leertraject om drank- en drugsgebruik onder jongeren terug te dringen. Het traject is gebaseerd op een succesvolle, in IJsland ontwikkelde methode. Lees meer