GroenLinks en D66 zien niets in de aanleg van een viaduct bij de spoorwegkruising aan de Barchman Wuytierslaan. Een tunnel vinden zij ook niet reëel. Zij denken dat die veel duurder zal uitvallen dan de zestig miljoen die beschikbaar is voor verkeersmaatregelen aan de westkant van de stad. De twee partijen hebben een voorkeur voor de zogenaamde 0+ variant. Daarbij worden alleen de belangrijkste knelpunten op de Barchman Wuytierslaan en de Daam Fockemalaan aangepakt, maar blijft de bestaande weg intact.
De verkeersdoorstroming op de Barchman Wuytierslaan en de Daam Fockemalaan moet worden verbeterd, vindt het college van B en W. In 2010 spraken de collegepartijen, waaronder GroenLinks en D66, in het coalitieakkoord af dat er wat moest gebeuren aan de verkeerontsluiting aan de westkant van de stad. Vorige maand maakten B en W de eigen voorkeursvariant bekend. Zij willen het liefst een 125 tot 150 meter lange tunnel aanleggen. Die zou deels op het parkeerterrein van Dierenpark Amersfoort komen te liggen en onder het spoor doorlopen. Maar als een tunnel duurder wordt dan 60 miljoen euro, kiezen B en W voor een viaduct als voorkeursvariant.
GroenLinks raadslid Frans Prins wijst erop dat een viaduct tot ‘onherstelbare natuurschade’ leidt zonder dat het ‘noemenswaardige verkeerswinst’ oplevert. ,,Een viaduct komt op een hoogte van ongeveer zeven meter boven het spoor. En daar komen de constructie en de auto’s nog bovenop. Het heeft een enorme impact op een zeer groot gebied.’’ Volgens Prins hebben alle onderzoeken duidelijk gemaakt dat de 0+ variant, tegenwoordig ook wel 10+variant genoemd, evenwichtig is en zorgt voor een wezenlijke verbetering van de doorstroming. Volgens hem is dat in overeenstemming met het coalitieakkoord. D66-raadslid Dirk Joost van Hamersveld vindt dat een viaduct relatief weinig tijdwinst oplevert en veel te duur is. ,,Voor ons voldoet de 0+ variant aan alle verwachtingen. Die oplossing is veel evenwichtiger, is goed voor de doorstroming en houdt rekening met mens en natuur en met de omgeving.’’ Uit onderzoek van de gemeente blijkt dat de 0+variant grotendeels voldoet aan de gestelde voorwaarden. Alleen op één rijstrook in de ochtendspits tussen 8 en 9 uur, zou de gemiddelde snelheidsnorm van 25 kilometer per uur over het hele traject niet worden gehaald. De snelheid ligt dan op 23 km per uur. ,,Ik vind dat een dusdanig klein verschil’’, vertelt Prins. ,,Te klein om het besluit te nemen dat deze variant niet voldoet aan de norm waardoor je dertig miljoen euro extra zou moeten uitgeven.’’ Het geld voor verkeersmaatregelen voor de westelijke ontsluiting komt uit het project VERDER, een samenwerkingsverband tussen gemeenten en provincie. Om de mobiliteit in de regio te verbeteren betaalt Amersfoort 22,2 miljoen euro aan VERDER. Daarvoor krijgt de gemeente voor 128 miljoen aan verkeersmaatregelen in en rond Amersfoort terug. Een van de VERDER-maatregelen is de westelijke ontsluiting. ,,Je koopt een treinkaartje en je krijgt een trein’’, vindt wethouder Buijtelaar.
De gemeente krijgt zestig miljoen euro uit de VERDER-pot. Er wordt nog onderzocht of de gemeente in aanmerking komt voor een aanvullende Rijkssubsidie voor een bedrag van 15 miljoen euro. Wethouder Buijtelaar hoopt dat er voor dat bedrag een tunnel kan komen. Als de tunnel toch te duur is, komt er – als het aan het college ligt – een viaduct.
Zowel Van Hamersveld als Prins geloven niet dat een tunnel kan worden aangelegd voor minder dan 60 miljoen euro. Bovendien vrezen zij dat ook de aanleg van een tunnel een flinke impact zal hebben op de omgeving. ,,Het zou me verbazen als een viaduct geen schade oplevert’’, reageert Frans Prins. ,,De tunnelvarianten die wij gezien hebben tussen het kazerneterrein en de woonwijk waren altijd te duur en ook voor zo’n tunnelbak moet er een stukje Ecologische Hoofdstructuur verdwijnen.’’ Van Hamersveld zegt weinig fidutie te hebben in een tunnel. ,,Ons werd gezegd dat het technisch niet haalbaar zou zijn.’’ Toch wil hij de tunnelvariant als mogelijke voorkeursvariant nog niet afschrijven. ,,Maar de kans dat de tunnelvariant een goede oplossing is, acht ik klein.’’ Beide raadsleden merken op dat ze er een probleem mee hebben dat het college van B en W geen berekeningen heeft gegeven voor de tunnelvariant. Prins vindt het vreemd dat er een collegevoorstel is voor de aanleg van een tunnel zonder goede berekeningen. ,,Het is opmerkelijk dat alles wat met het viaduct te maken heeft is doorgerekend, maar dat de tunnel niet is doorgerekend’’, vindt hij. ,,Zonder die informatie kunnen wij niet besluiten of iets kan of niet. Ik heb begrepen dat er nu ook wordt gekeken of de tunnel op het traject van het viaduct kan worden aangelegd.’’ Wethouder Buijtelaar vertelde maandagavond dat die berekeningen snel openbaar worden gemaakt. In Restaurant De Olifant in Dierenpark Amersfoort organiseerde de gemeente maandagavond voor alle betrokkenen een informatieavond over de westelijke ontsluiting en de plannen van het college. Onder de aanwezigen een groot aantal mensen dat had deelgenomen aan het uitgebreid participatietraject. De samenstelling van de participatiegroep was uiterst divers, met onder meer bewoners, bedrijven, instellingen, de fietsersbond, het mobiliteitsplatform en natuurverenigingen. In twee jaar tijd werd er regelmatig vergaderd, maar uiteindelijk waren de tegenstellingen binnen de groep te groot om tot een eensluidend oordeel te komen. Tweederde deel van de participatiegroep stemde tegen een tunnel of viaduct en wil de 10+ variant. Een derde deel van de participatiegroep steunt het collegevoorstel.
Insprekers Tijdens de raadsvergadering van dinsdagavond waren er maar liefst 21 insprekers. Na het nodige geharrewar over hoelang iedereen mocht inspreken, kon de vergadering eindelijk van start gaan. De meeste insprekers waren bewoners van de Daam Fockemalaan of Barchman Wuytierslaan. Zij waren tegen het collegevoorstel. Ze wezen erop dat de prognoses die de gemeente gebruikt heeft voor de toename van het autoverkeer niet kloppen. De afgelopen tijd zijn er juist minder auto’s over de BW-laan en Daam Fockemalaan gaan rijden. Ze zijn bang dat een viaduct of tunnel een aanzuigende werking zal hebben op de verkeersstromen waardoor de leefbaarheid in het geding komt. Aan de andere kant stond een aantal insprekers die vanuit het bedrijfsleven juist pleiten voor de aanleg van de tunnel/viaduct omdat het goed is voor het Amersfoortse bedrijfsleven. Directielid Ronald van der Zanden sprak in namens Dierenpark Amersfoort. Hij noemde het huidige voorstel ‘bedreigend’ voor het functioneren van het Dierenpark. Hij pleitte voor een herkenbaar en duidelijk entreegebied voor het Dierenpark, en een vlotte toegang en ontsluiting ook voor groepen gehandicapten. ,,Technisch gezien is het voorgestelde tracé een groot risico. Er komt veel in het gedrang.”
Onduidelijk is nog hoe de gemeenteraad verder met de westelijke ontsluiting omgaat. Aanvankelijk zou het onderwerp volgende week worden besproken door raadsleden en zou de raad op 4 december een besluit moeten nemen over de voorkeursvariant van het college. Maar inmiddels zijn er vanuit het college ook allerlei nieuwe berekeningen binnengekomen over tunnelvarianten. Raadsleden willen die nieuwe varianten goed kunnen bestuderen. Sommigen gaven aan de voorkeur te hebben voor een zorgvuldige besluitvorming ook als het proces daardoor enige vertraging zou oplopen.

Bron: Stad Amersfoort, John Spijkerman