Op 5, 11 en 19 februari vonden er in de wijk bijeenkomsten plaats over het actualiseren van het beheerplan Groengordel Soesterkwartier. Het concept beheerplan is klaar en is in te zien op de website www.metamersfoort.nl. U kunt via deze website op het plan reageren. Wij zijn benieuwd naar uw reactie.

Waar ging het ook alweer om?
Het bestaande beheerplan voor de groengordel voor de periode 2010-2020 loopt af. Daarom past de gemeente het plan aan. Tijdens drie wijkbijeenkomsten in februari is met behulp van bewoners een enorme lijst aan wensen en ideeën bediscussieerd over de inrichting en het beheer van de groengordel met als thema’s:

  1. hoe kunnen we de groengordel natuurlijker maken,
  2. waar is ruimte voor waterberging,
  3. waar kunnen speelvoorzieningen verbeterd worden enzovoort.

De uitkomsten uit deze bijeenkomsten zijn gebruikt om tot concrete voorstellen voor het beheerplan te komen.

Rol van de kerngroep Groengordel
Tussen juni en september heeft de kerngroep met de gemeente overlegd en zijn de reacties op het beheer en de inrichting zoveel mogelijk verwerkt in het nieuwe plan. De kerngroep heeft in het overleg de uitkomsten uit de drie bijeenkomsten volop  gebruikt.

Slotbijeenkomst gaat niet door
Tijdens de bijeenkomsten in februari is aangegeven dat het aangepaste plan zou worden gepresenteerd in een slotbijeenkomst. Het coronavirus maakte het de kerngroep al niet eenvoudig het plan te presenteren. Maar het plan lag er om in kleine bijeenkomsten op slottijden met u over de voorstellen in gesprek te gaan. De nieuwe, strengere Covid-19 richtlijnen die deze week zijn afgekondigd maken het helaas niet meer mogelijk deze bijeenkomsten te organiseren.

Hoe kunt u toch reageren
Wij blijven wel benieuwd naar uw reactie. Het concept beheerplan kunt u downloaden via de website www.metamersfoort.nl. Via deze website kunt u ook uw reactie op het plan geven of een vraag stellen.

Uw reactie kunt u geven tot en met woensdag 18 november. Vragen over het beheerplan beantwoordt het projectteam van de gemeente zo snel mogelijk.

Uw vraag of reactie is welkom
Wilt u meer informatie over het actualiseren van het Beheerplan Groengordel Soesterkwartier of wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Mail dan naar de kerngroep groengordel.soesterkwartier@gmail.com.

De Kerngroep groengordel