SOESTERKWARTIER – Het wijkinterventieteam Soesterkwartier/Isselt heeft het afgelopen half jaar onder meer 27 auto’s in beslag genomen en drie uitkeringen en zeven huurtoeslagen beëindigd. Het team zou aanvankelijk een half jaar worden ingezet, maar die termijn is verdubbeld tot augustus, omdat meer tijd nodig is alle lopende onderzoeken af te ronden. Dat heeft de gemeente donderdag bekendgemaakt.

Het wijkinterventieteam bestrijdt fraude bij bedrijven en bewoners met belastingen, uitkeringen, toeslagen, premies, arbeidsomstandigheden, vergunningen en wonen. Het team, bestaat uit de gemeente Amersfoort, het UWV, de Sociale Verzekeringsbank, de Arbeidsinspectie, de Belastingdienst, de politie en de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst. Het team werkt samen met woningbouwvereniging de Alliantie.

Het Soesterkwartier is de eerste wijk van Amersfoort waarin het interventieteam aan de slag is gegaan. ,,Voor deze wijk was vorig jaar gekozen omdat het Soesterkwartier een van de vier prioriteitswijken in Amersfoort is en hier kansen zijn de leefbaarheid te vergroten”, aldus een woordvoerder van de gemeente. ,,Er zijn nog verbeteringen mogelijk op het gebied van wonen, werken, uitkeringen en ondernemen. Het interventieteam IS als eerste in Soesterkwartier/ Isselt ingezet, maar na evaluatie is het mogelijk dat het wordt voortgezet in een van de andere wijken van Amersfoort.”

Het wijkinterventieteam had begin april 257 signalen opgepakt en er vonden drie verkeerscontroles plaats. In mei, een half jaar na de start van het team, had de gemeente Amersfoort 13 bijstandsuitkeringen beëindigd, onderzocht 20 gevallen van mogelijke adresfraude en nam 28 signalen van misbruik van kamerverhuurvergunningen in behandeling. Belastingdienst Toeslagen beëindigde 7 huurtoeslagen en Belastingdienst Ondernemingen reikte 30 waarschuwingen uit. In de eerste twee verkeerscontrole zijn 27 auto’s in beslag genomen, met een gezamenlijke waarde van € 76.995,-. Ter plaatse kon voor € 29.245,- aan openstaande schulden worden betaald.

Of de resultaten meevallen of tegenvallen wil de gemeente nog niet bekendmaken. ,,Dit is een tussenstand”, aldus de woordvoerder. ,,Er lopen nog veel onderzoeken en we hebben meer tijd nodig om die af te ronden. In november komt een evaluatie, dan zal het resultaat worden geduid.”

Bron: Stad Amersfoort