29  maart 2017 een avond in de Verkeerstuin, waar de vereniging Energiek Soesterkwartier, opening van zaken gaf. Een 30 tal bewoners uit het Soesterkwartier, waaronder vele bekenden, waren naar de verkeerstuin toegekomen.

Fokke de Jong, voorzitter van Duurzaam SK, opende om 20.00 uur deze avond met een terugblik op de resultaten die geboekt zijn, maar ook de dingen die (nog) niet zijn verwezenlijkt.

“Het gaat goed in het Soesterkwartier” merkte Fokke op. “er is veel bereikt”  te benoemen vanuit de diverse werkgroepen.” ’t Anker kreeg zonnepanelen in navolging van de Kubus, nu die andere scholen nog. Het Groene Spoor: de smiley staat weer in bloei. De wilde bijen hebben dadelijk genoeg voedsel,door het poten van een heleboel bloembollen  voor het Centrale plein.Helaas zijn er ook voorvallen geweest die minder leuk waren, zoals vandalisme en brandstichting. Het deponeren van afval wordt ook een gemeengoed. Soesterhof: Onder voorwaarden is de grond voor het Soesterhof aangekocht. De plannen zijn zojuist afgelopen maandag in het Masterplan gepresenteerd als afzonderlijk project. Het  project Woon/ Werkplaats heeft het erg druk. Mede door het weer in gebruik nemen van het Hoofdgebouw door NS en de nieuwe opstelsporen voor materieel. Een gebiedsregiseur gaat het hele Masterplan nauwkeurig volgen. De Soesterkwartierse Wiek, ( windmolen) wordt aangehouden, door de bezwaren van omliggende gemeenten. De Werkplaats Soesterkwartier, ingericht als coöperatie voor Zzp’rs en Mantelzorgers, staat inmiddels “on Hold” en is vooralsnog niet in werking getreden. CV oke: het project waar men zijn CV ketel kon laten inregelen, heeft 50 a 60 aanmeldingen gehad. Ook omliggende gemeenten doen mee. Met name Nieuwland en Amersfoort Zuid hebben veel vragen over hoe het SK dit aanpakt.”

Het buurtcafé gaat in een nieuwe opzet op 16 mei weer van start. Aldus Buurtnetwerker Henry de Gooijer. Deze laatste opmerking gaf Fokke, als voorzitter gelijk de gelegenheid te melden dat Henry uit het bestuur van Duurzaam Sk gaat. Dit omdat hij zijn werk als Buurtnetwerker niet kan combineren met andere zaken.

Walk of Fame

Dit gezegd hebbende, werden alle aanwezigen verzocht het pand te verlaten en wel naar het Centrale plein, om precies te zijn naar de “walk of fame”. Hier zijn sterren in het beton gemaakt van de mensen die zich bijzonder hebben ingespannen voor Duurzaam SK/ Wagenwerkplaats en of de bewoners. Onder meer zijn hier Joke Sickmann/ Dico Kuijper en Willem Hamels vereeuwigd . Letterlijk over deze sterren lopend, werd gestopt bij een soort tafelkleed ( worteldoek volgens Joke).  Fokke memoreerde hier nog eens de enorme inzet van Henry de Gooijer voor Duurzaam Sk. Aan Henry vervolgens de eer om het tafelkleed te verwijderen waarna “zijn”ster te voorschijn kwam. De “Walk of Fame Wagenwerkplaats” is dus verreikt met een nieuwe ster.

Maar er moest nog gewerkt worden, dus binnen waren een groot aantal vellen papier opgehangen, in de categorieën ; winkels; wonen; ouderen; jongeren; mobiliteit; groen/water/afval; ontmoeting; ontspanning; milieu en neutraal. De bezoekers kregen het verzoek hun idee, visie/ plan of zienswijze op te schrijven en bij een der categorieën te plakken. Veel “memo’s”werden geplakt bij “groen en water / en Milieu (Gas-vrij Soesterkwartier) . De flapover van Senioren en Jongeren, bleef leeg. De memo,s lezend, zaten er best wel opmerkelijke voorstellen bij. ( ze foto’s) . Yvonne en Hedwig traden op als “verdeelsters” van de memo,s om aan 8 groepen te komen.

Waarna er dus 8 tafels met bewoners zich bogen over de gedane voorstellen. Een ieder mocht een “keitje” plaatsen bij het onderwerp wat geacht werd, het volgende project te zijn van Energiek Soesterkwartier.

Aan het einde van deze avond en het bespreken van de diverse opties, bleke de meeste “keitjes”te zijn geplaatst bij: De groep “Groen en water”  Zij willen de verwaarloosde plekken uit de wijk (in de openbare ruimte) mooier maken, bijvoorbeeld door struiken en bomen te planten.  Zij hebben de meeste kiezels gekregen. Andere groepen hebben het gehad over lease-constructies voor elektrische scooters, over een welkomst-comité voor nieuwe wijkbewoners, over jaarlijkse
opruimacties van zwerfafval uit de wijk, over vergaande energiebesparing in woningen.

Verslag en foto,s Karel van Rooy.

(slot bijdrage HG).

Foto reportage.klik hier