Op woensdag 21 maart stond op de Noordewierweg bij de Emmauskerk de Energiebus van de Woonbond. De Energiebus is een initiatief van de Nederlandse Woonbond om energiebesparende maatregelen aan woningen snel en duidelijk in kaart te brengen. Ook Helena Bosch van de Bewonerscommissie Bloemenbuurt was daarbij aanwezig, zij onderhield gesprekjes met bezoekers en stelde gerichte vragen over het woongenot in huurwoningen. Op zo’n mooie eerste lentedag was het een genot om een praatje te maken over de woonproblemen die mensen ervaren, er is natuurlijk ook gepraat over de gemakken van een huurwoning. Na het gesprekje en het invullen van een vragenlijstje mocht Helena Bosch de bezoekers een gezellig voorjaarsplantje aanbieden, wat zij dan ook met veel plezier deed.