“Elke dag is een warm bad”

Juf Emmy, van basisschool ’t Anker, gaat met pensioen

Juf Emmy is al 42 jaar een vertrouwd gezicht bij de kleutergroepen van ’t Anker, de school in het Soesterkwartier met een prachtige buitenspeel- en ontdektuin. Emmy is nog een echte “KLOSser”;  ze heeft haar opleiding gevolgd aan de kleuterkweekschool, de voorloper van de huidige Pabo. Het gaat echter nu tijd worden voor haar pensioen: met ingang van 1 januari 2020 stopt Emmy met lesgeven en gaat ze genieten van meer tijd voor haar gezin en haar hobby’s, iets waar ze erg naar uitkijkt.

Op de vraag waarom ze het liefst lesgeeft aan kleuters, reageert Emmy: “Kleuters zijn onbevangen, impulsief, ze willen graag dingen weten en maken een grote ontwikkeling door die ik met plezier volg”. In de loop van haar carrière heeft ze aan groep 1 t/m 8 lesgegeven, maar zodra de kans op kleuteronderwijs er was greep ze die met beide handen aan.

Ze heeft haar hart verpand aan ’t Anker en geeft aan: “Elke dag is een warm bad. Ik geniet van de kinderen, hun ouders en onze wijk. Dat is onveranderd gebleven, in al die jaren.”

Emmy heeft het onderwijs zien veranderen: “ Kinderen willen meer weten, ze zijn mondiger en nieuwsgieriger dan vroeger”. Dat geeft haar de gelegenheid om moeilijker vragen aan hen te stellen, waardoor ze als vanzelf gaan analyseren en evalueren. Opdrachten of spelletjes in het Engels passeren regelmatig de revue in haar lokaal in ’t kleine Anker, het fraaie gebouw in de groenstrook van het Soesterkwartier.

Terugkijkend op haar loopbaan hoopt Emmy dat ze “haar” kinderen nieuwsgierig heeft kunnen maken, op elk gebied. En dat ze hebben gevoeld dat ze aandacht voor hen heeft gehad. Het resultaat van die nieuwsgierigheid blijkt als kleuters enthousiast vertellen dat ze een boomklever in de tuin hebben gezien. En dat de juf wordt gecorrigeerd dat “die vogel geen boomklever is maar een koolmees.” Juf Emmy, het zit wel snor met het aanwakkeren van die nieuwsgierigheid. ’t Anker gaat je missen!

Wilt u, als oud-leerling of wijkbewoner, afscheid nemen van Emmy? Op vrijdag 13 december van 14.00-15.00 uur bent u welkom op t Anker, Dollardstraat 123, om haar de hand te schudden.