Een volgende stap naar een veiliger en groener Noordewierweg: extra verkeersdrempels bij de Paulus Borstraat en de Lingestraat.

In onze wijk wordt al heel lang gestreden voor een veiliger en groener Noordewierweg en zijn er ook talrijke kleinere verbeteringen bereikt. Zo liggen er al een aantal verkeersdrempels en zijn er diverse, al dan niet van een stoplicht voorziene, oversteekplaatsen voor voetgangers. Na een grote handtekeningenactie is bovendien bereikt dat het (winkel)gebied tussen de Merwedestraat en het Huisartsencentrum een 30 km zone werd. Helaas blijken al deze maatregelen nog steeds niet voldoende om de Noordewierweg veilig te maken.

In het najaar van 2018 nam een groep bewoners samen met de winkeliersvereniging van onze wijk het initiatief voor de werkgroep Noordewierweg Verbindt. In overleg met de gemeente, winkeliers én met betrokken buurtbewoners wil deze groep binnenkort een plan opstellen voor een duurzaam veiliger Noordewierweg, met meer groen en een aantrekkelijk winkel- gebied. De werkgroep verwacht dat alleen na een grondige herinrichting van de straat hard en onveilig rijden op de Noordewierweg echt niet meer mogelijk is.

Na een flinke lobby door de werkgroep onder alle politieke partijen is vorig jaar in de gemeenteraad besloten, dat de werkgroep samen met de gemeente een plan voor herinrichting van de weg mag opstellen. Echter, het gemeentebestuur zei aanvankelijk voorlopig geen geld en ambtenaren beschikbaar te hebben om met ons dit plan op te stellen.

Inmiddels zijn die ambtenaren er gelukkig wel, en kunnen we nu samen aan de slag!

Om toch ook nu al wat aan de onveiligheid van de Noordewierweg te doen, stelt de gemeente voor om dit jaar nog twee extra verkeersdrempels aan te leggen op het deel van de Noordewierweg tussen de kruising met de Tulpstraat/Merwedestraat en het kruispunt met de Puntenburgerlaan (z.o.z. voor de tekeningen voor de precieze locaties). Op dit stuk van de Noordewierweg wordt -zo blijkt uit eerder uitgevoerde metingen- het hardst gereden.

Als bewonersgroep besluiten wij pas na zoveel mogelijk bewoners te hebben gehoord.
Graag horen wij daarom uiterlijk zondag 25 oktober a.s. via https://bit.ly/2SRyOFy uw reactie: bent U voor of tegen deze verkeersdrempels? U kunt deze vragen ook op papier invullen (zie enquêteformulier op laatste pagina) en als gescand document versturen naar noordewierweg@soesterkwartier.nl of het formulier in de bus doen op Noordewierweg 43.

Met vriendelijke groet,
Werkgroep ‘Noordewierweg Verbindt’
Contactpersoon: Bets Beltman, tel 06 – 34 199 366

 

Enquêteformulier

inzake extra verkeersdrempels Noordewierweg

mail gescand naar noordewierweg@soesterkwartier.nl
of doe dit formulier in de brievenbus op Noordewierweg 43 (tegenover de begraafplaats)

page3image43326016

E-mailadres (indien u via de email op de hoogte wilt worden gehouden):

Op de korte termijn dragen de extra verkeersdrempels aan de NWW bij aan een veiligere weg.

page3image43326400 page3image43326592

o Sterk mee eens
o Eens
o Neutraal
o Oneens
o Sterk mee oneens

Opmerkingen:

Wilt u meedenken over de langere termijn maatregelen?
Indien ja, dan gebruiken wij uw e-mailadres om u op de hoogte te houden.

o Ja
o Nee