TaalvrijwilligersOp donderdag 19 november tekenden diverse organisaties een intentieverklaring voor de oprichting van Taalhuis Eemland. Het Taalhuis wordt opgericht voor iedereen die (beter) wil leren lezen en schrijven. Er zullen cursussen gegeven worden en iedereen die een vraag heeft over lezen, schrijven spreken, rekenen en digitale vaardigheden kan er terecht. De intentieverklaring werd getekend door Marja van Bijsterveldt (Stichting Lezen en Schrijven), Bertien Houwing (wethouder in Amersfoort), Erno de Groot (de Bibliotheek Eemland), Dorine Folkertsma (Welzin), Annemarie Postma (Ravelijn) en Annemarike van Egmond (NVA).

Erno de Groot tekent

Rotary Amersfoort–West vroeg tijdens de bijeenkomst aandacht voor de maatschappelijke gevolgen van laaggeletterdheid en de gezamenlijke aanpak van vele betrokken partijen, die daarvoor nodig is. Daarnaast kregen de vrijwilligers die meewerken aan het Taalcafé het certificaat van ‘Taalvrijwilliger’ uit handen van Marja van Bijsterveldt.