De gemeente Amersfoort heeft vanaf 2009 voor meer dan 650.000 euro aan sancties opgelegd aan aannemers die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de openbare ruimte en voor de onkruidbestrijding. Ze krijgen deze boetes opgelegd als het werk niet voldoet aan de kwaliteitseisen die zijn afgesproken.

Alhoewel de gemeente zich in stilzwijgen hult over de vraag aan wie de boetes zijn opgelegd, erkent Amfors woordvoerder Janneke Schilte dat er bij Eemfors boetes zijn binnengekomen. Maar om hoeveel boetes het gaat en wat de hoogte van de boetes is, wil de woordvoerder niet zegen.
Dat Eemfors als grootste uitvoerder van het openbaar beheer in Amersfoort in ieder geval één van de beboete partijen zou zijn ligt voor de hand. De gemeente legt de boetes op vanwege het niet goed uitvoeren van het beheer van de openbare ruimte. Toch lijkt de gemeente zich in alle bochten te wringen om niet met de beschuldigende vinger naar Eemfors te hoeven wijzen. Het college van B en W zegt de aannemers waar het om gaat niet met naam en toenaam te willen noemen. ,,Omdat deze daardoor reputatieschade en financiële schade kunnen lijden. Het opleggen van sancties is niet bedoeld voor ‘naming and shaming’, maar voor het bevorderen van een normconforme uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden.’’

De gemeente heeft de sancties met ingang van 2009 ingevoerd. In 2009 werd er € 146.264 aan sancties opgelegd, in 2010 lag het bedrag op € 200.328 en in 2011 op € 224.619. In 2012 werd er tot nu toe voor bijna 73.000 euro aan sancties opgelegd. Boetes werden opgelegd als de gemeente niet tevreden was over de geleverde werkzaamheden. Het gaat daarbij om zaken als bladruimen, gras maaien, onkruidbestrijding (op verharding en in beplanting), snoeien van groen en opruimen van zwerf-, veeg- en drijfvuil.
,,Bij na-controle bleek dat een deel van de werkzaamheden niet is uitgevoerd’’, zegt gemeentewoordvoerder Groeneveld. ,,We spreken af dat we gecompenseerd worden. Dat doen we bij ieder bedrijf.’’ Groeneveld wil niet ingaan op de vraag over welke bedrijven het gaat. ,,Het gaat niet alleen over Eemfors. Dat we het niet zeggen, heeft te maken met de zakelijke en professionele relaties die we onderhouden met bedrijven.’’
Eigenlijk wil Amfors woordvoerder Schilte niets zeggen over de kwestie. ,,We kunnen en willen hier geen antwoord op geven. We verwijzen naar de gemeente. We doen geen uitspraken over de hoogte van de boetes en het aantal.’’
Na enig aandringen erkent de woordvoerder toch dat Eemfors een aantal malen is beboet. ,,Wij zijn de grootste uitvoerder van de gemeente. We hebben maatregelen genomen om er voor te zorgen dat er goed aan het bestek wordt voldaan.’’ Maar over de inhoud van die maatregelen die zijn genomen om te zorgen voor een betere bedrijfsvoering wil Schilte niets zeggen.
Het college van B en W stelt dat het opleggen van sancties leidt tot een ‘intensivering van het dagelijks onderhoud om wel aan de afgesproken beeldkwaliteit te voldoen’.
Gemeenteraadsleden mogen – onder geheimhoudingsplicht – van het college inzien aan wie en waarom de sancties werden opgelegd. PvdA-raadslid Smits Alvarez vindt dat de informatie over de opgelegde boetes gewoon openbaar moet zijn. ,,Dit is geen staatsgevaarlijke zaak. Bedrijven zijn mans genoeg om zichzelf te verdedigen. Dat heet bedrijfsrisico. Waarom zou een overheid daar zo moeilijk over doen.’’ Het raadslid geeft aan de stukken ook onder geheimhoudingsplicht gewoon te willen inzien. ,,Dat is de controlerende taak van een raadslid. Ik wil eerst de stukken inzien en dan de balans opmaken wat de vervolgstappen zijn. Ik kan me niet voorstellen dat het in het belang van de stad zou zijn ze niet openbaar te maken. Een boete is bedoeld dat iemand er iets van leert. Ik wil zien dat men er iets van leert. Ik vind dit niet getuigen van een uitblinken in transparantie en openheid.’’

Bron: Stad Amersfoort, John Spijkerman

Foto: John Seegers