IMG_6646Na een jaar van vele projecten, vergaderingen, Duurzaamheidsdagen en niet te vergeten de Floreyn bijeenkomst op 14 oktober 2014 in de Speeltuin Soesterkwartier, werd het even wat stiller in de Media.

Maar niet achter de zogenaamde Duurzame schermen. Men is het afgelopen half jaar bijzonder druk geweest met het uitwerken van alle gedane voorstellen, plannen, mogelijkheden en onmogelijkheden. Vele zaken zijn zowel cijfermatig, als bestuurlijk onderzocht hetgeen heeft geresulteerd in een ruim overzicht van de mogelijke toekomst Soesterkwartier.  Onderwerpen, zoals de Mantelzorg, Burenhulp, Klusservice, toegankelijkheid, veiligheid, milieu, energie verbruik, zijn onderwerp geweest van gesprek. Ook de aankleding, cq aantrekkelijkheid van de Noordewierweg is een “hot” item.met de winkeliersvereniging, ( de WAS) . Deze laatste materie van de Noordewierweg en de nog te organiseren Zomermarkt zijn onderwerp van gesprek op 21 januari in de Samenwerkplaats . De vraag die hierbij centraal staat,”wie doet wat, wanneer en hoe kunnen we de “braderie” in zijn volle omvang weer uitvoeren.Het betreft hier dan de werkgroep die samen met de WAS de nieuwe visie van organiseren en verbeteren bespreken. Naar verluid heeft men al structurele plannen gemaakt, ook ten aan zien van de zomermarkt. Alhoewel de werkgroepen niet gewend zijn aan publiek, is er geen bezwaar als U zo,n werkgroepavond of specifiek deze avond bijwoont. De Werkgroep is gehuisvest in de kantoorruimte van Heny de Gooijer, Samenwerkplaats en begint om 20.00 uur tot 22.00 uur. Het is handig even te melden dat U komt, op e-mail Henry@samenwerkplaats.com zodat men weet dat er bezoek komt.

Maar Duurzaam Soesterkwartier is ook inmiddels bevallen van een tussentijds lijvig intern stuk ( haalbaarheidsonderzoek), samengesteld uit de resultaten van de werkgroepen Wijkeconomie- welzijn, Wonen, Groen en Winkelen, waarbij een vooruitblik in dit jaar 2015 wordt gegeven.

csm_126_30c8e35050 (Custom)Op 3 februari van 16 tot 19 uur zullen zij  vanuit de wijk gezamenlijk het haalbaarheidsonderzoek presenteren aan een groep van notabelen (enkele wethouders en directeuren) en overige stakeholders. Hoe het programma eruit gaat zien, is nog onderwerp van creativiteit en discussie, maar de gedachte is er al wel dat er tussen 18 en 19 uur vanuit de werkgroepen Wijkeconomie mensen een onderwerp met een pitch neerzetten van wat er allemaal gaat gebeuren in het experiment van 2015. Hierbij wordt niet alleen gedacht aan de 4 deelprojecten die uit dit document volgen, maar ook projecten met een sociaal-economische component die vanuit andere werkgroepen van Duurzaam Soesterkwartier spelen (en dat zijn eigenlijk alle werkgroepen; Aldus de omschrijving.

Voor wat betreft het bijwonen van deze conferentie is er een beperkte toegang. Duurzaam Soesterkwartier geeft wel aan het prettig te vinden als zij vanuit het Soesterkwartier enige bijval, cq belangstelling mogen verwelkomen. Heeft U interesse om deze conferentie bij te wonen, mail dan even naar info@duurzaamsoesterkwartier.nl  .

,Redactie KvR