6 januari 2017, de viering van Driekoningen. Reden om in de Emmaüskerk er ruim aandacht aan te besteden.

In andere landen zelfs een officiële feestdag, maar hier in Nederland bestaan er lokaal eigen tradities.De middag van 6 januari werd aangewend om kinderen nogmaals het verhaal van de geboorte van Jesus te vertellen en de rol die de 3 “wijzen uit het Oosten” of te wel de 3 Koningen hadden. Om op begrijpelijke wijze het verhaal over te kunnen brengen, werden na de ontvangst met limonade en wat lekkers de groepen kinderen qua leeftijd gescheiden. De kleintjes mochten naar “de Huiskamer” waar het spannende verhaal werd voorgedragen. In de andere ruimte, kregen de oudere kinderen een gelijkwaardig verhaal. Best wel spannend, want de in een kring gezeten kinderen waren vol aandacht.

Na dit bijbels-tafereel, werd het tijd om zich als Koning Balthazar, Gaspar of Melchior te verkleden. Of te wel er moest geknutseld worden. Daarnaast was een mooie tekening van het zojuist gehoorde verhaal ook een mogelijkheid. Beiden kan natuurlijk ook en zoals een trotse jongen vertelde, had hij al 4 “kronen”gemaakt.

In ieder geval was een ieder druk doende met het fabriceren van lichtjes-houders, versiersels en lampion-stokken voor de in de namiddag zijnde lichtjes tocht in een gedeelte van de wijk.

Ouders/ medewerkers van het Repaircafé, de mensen van “Bij Bosshardt” en andere vrijwilligers deden uiteraard “gedreven”mee met de knutsel opdracht. Aan het einde van de rit, waren dan ook de vele contouren te zien van al dat knutselwerk.

Het geheel is in beeld gebracht door ons Jeugd redactielid Nova Hofland, die op eigen gevoel een fotoreportage heeft gemaakt, met een voor haar technisch “grote”camera”. Deze foto-reportage is dan ook bijgevoegd onder aan dit artikel.( 1 foto als fotografe bijgeplaatst ).

Van de lichtjestocht wordt afzonderlijk verslag gedaan.

Rond het feest van Driekoningen bestaan er van oudsher vele volkse gebruiken. Een aardig gebruik is dat de kinderen op of rond Driekoningen, verkleed als Gaspar, Melchior en Balthazar, van huis tot huis driekoningenliederen gaan zingen en hiervoor van de toehoorders wat zakgeld of snoep krijgen.

Een gebruik in nog veel gezinnen is, dat men een boon stopt in het deeg van koek of oliebollen: wie de boon vindt in zijn koek of oliebol mag die dag koning zijn en het menu samenstellen.

Een ander gebruik is het houden van volkse spelen en optochten. In sommige streken in Vlaanderen is het Driekoningenfeest uitgegroeid tot een carnavalesk, uitbundig volksfeest.

Met dit feest wordt ook de kersttijd besloten

Verslag Karel van Rooy

Fotoreportage Nova Hofland. (klik hier).