Microsoft Word - Logo WBTin Word.doc

Bericht voor Soesterkwartierders.

De raadsverkiezingen komen er weer aan en dat betekent dat we weer mogen gaan stemmen !

Weet u al welke partij op uw stem mag rekenen ? Het WBT Soesterkwartier wil u graag helpen om een weloverwogen keuze te maken en organiseert daarom op 13 maart 2014 een speciale wijktafel politiek.

 

Het WBT heeft (potentiële) raadsleden uit het Soesterkwartier uitgenodigd om hen door u aan de tand te laten voelen over hun zienswijze op en plannen voor Amersfoort en in het bijzonder ons Soesterkwartier. Bijna alle partijen hebben al bericht gestuurd dat zij aanwezig zullen zijn. Het belooft dus een pittig avondje te worden.

Er zullen in ieder geval 4 belangrijke thema’s aan de orde komen, te weten:

* Het voortbestaan van buurthuis de Nieuwe Sleutel”;

* De verkeersveiligheid op de Noordewierweg en de rotonde;

* Senioren en zorgcentrum Puntenburg;

* Het Winkelaanbod in het Soesterkwartier.

Daarnaast kunnen natuurlijk ook andere onderwerpen besproken worden.

Het WBT heeft Rob Lampe bereidt gevonden om de avond in goede banen te leiden.

De Wijktafel politiek zal gehouden worden op donderdag 13 maart a.s. in de Emmaüskerk en begint om 20.00 uur.

Tot ziens op onze bijzondere wijktafel politiek

René van ’t Hooft

Voorzitter Stichting WBT Amersfoort West