Themabijeenkomst-Soesterkwartier-17-06-2015Het voortraject naar deze avond in de Nieuwe Sleutel moet voor de nog  jonge politieke partij Amersfoort 2014. Sinds 1 jaar vertegenwoordigd in de Raad door Ben Stoelinga.

De website van deze partij vermeld.

Wij komen graag echt in contact met de inwoners van Amersfoort. Sinds 2015 zijn wij vanuit het bestuur en onze leden begonnen met themabijeenkomsten. Wij willen minimaal 4x per jaar een themabijeenkomst organiseren over belangrijke zaken die spelen in een bepaalde wijk. Met zo min mogelijke politieke kleur, maar vooral luisteren, leren en vervolgens er wat aan doen! Samen met de bewoners.

Onze eerste themabijeenkomst is in het Soesterkwartier. Het doel is om samen met de bewoners van het Soesterkwartier duidelijk te krijgen wat er speelt, wat er nog nodig is en hoe we dit het beste kunnen aanpakken. Het Soesterkwartier is een groot voorbeeld van een sterke onderlinge samenhang en hiervan kan geleerd worden.

rohoan (72)Een ding mag wel gezegd worden. Dat het  wel duidelijk is geworden dat er een grote mate van  saamhorigheid is onder de “eigen”wijkbewoners. Iedereen kent de spontane reacties als er een  noodkreet wordt gegeven. Een aantal keren zijn er al acties geweest om mensen te helpen. Of zo we zeer recent zagen tijdens de rommelmarkt  Rozenstraat  dat zich daar vlakbij de mensen van  Toko bevinden die hulp bied aan mensen die echt niets meer hebben.

Uit de voorafgaande gesprekken die Jamila  van Amersfoort 2014 had met de diverse groepen/parijen in het Soesterkwartier bleek  het niet zo simpel uit te leggen waarom het Soesterkwartier is wat het is. En krijg maar eens  de wijkbewoners zo ver dat ze komen uitleggen wat dit gevoel is. En hoe breng je de visie en doelstelling van een politieke. partij, zonder politieke dwang onder de aandacht van dezelfde Soesterkwartierders.

Toch willen deze actieve mensen  heel erg graag weten wat er allemaal leeft in het Sk.

De vele ideeën/gedachten en hanteerbare   handvatten werden  besproken. Het resulteerde in  de bijeenkomst op 17 juni in de Nieuwe Sleutel.  Aan 3 mensen uit de wijk waren vooraf  vragen gesteld over wat in hun ogen het Soesterkwartier zo bijzonder maakte. De eer was weggelegd voor het wijkteam ,/ Joke Sickmann en Joke van Burgstede.

De inloop van de avond was veel belovend.  De Gastheren/dames . Ben Stoelinga Wietske Fousert | Martin Stoffer | Jamila Ifzaren, versus het Wijkteam, de vertegenwoordiging van Duurzaam SK. Namens “andere”organisaties Joke Sickmann. De media vertegenwoordigd door Bert Vos en Karel van Rooy.

DSC_3081Alhoewel  er wel media aandacht aan deze bijeenkomst was geschonken, waren er maar een paar wijkbewoners op af gekomen. Maar dat waren dan ook wel de mensen die een stem konden laten horen.

Na de inloop, kennismaking, koffie of thee met cake, was het aan Martin Stoffer om deze avond in goede banen te leiden. Zijn  inluidende woorden gaven aan dat niet alleen het Soesterkwartier dit soort Thema avonden zou krijgen, maar ook de andere wijken, ging het van start met de opmerking dat het vanavond om het onderwerp ging en niet op of over personen.

DSC_3056Ben Stoelinga Raadslid namens Amersfoort 2014 maakt kenbaar hoe er gewerkt wordt in de 1 mans fractie. Wie er achter de schermen aan het werk zijn en waar men  vergaderd.

Tineke Bos, teamleider van het wijkteam, gevestigd aan de Soesterweg ( bij SRO) mocht de spits af bijten op het thema “zorg”

Met een voorbeeld filmpje van een gezin uit het Soesterkwartier, waarvan de kinderen (zoons) in de problemen kwamen en na de hulp en training er ook weer ten goede keerden wilde niet echt lukken.  Althans het filmpje afdraaien op  de beamer lukte maar deels en het ding liep steeds vast.

Dus plaatsen we hem hier ( met toestemming van betrokkenen) onder aan dit artikel.

Vastleggen in volledig scherm 18-6-2015 144855Enige vragen van  Frans Weizen, advocaat ,na de presentatie waren zeker  van belang. Met name hoe lang het duurt voordat een hulpaanvraag wordt beantwoord, cq er maatregelen volgen. Wat de maatstaven zijn waar en wanneer er hulp wordt geboden en tegen welke prijs. Kan je gewoon een vinger opsteken en komt er dan een bak hulp of hoe werkt het.?  Het zal duidelijk zijn, aldus Tineke, dat een huisuitzetting niet  5 dagen hoeft te wachten op een beslissing maar gelijk een actie zal bewerkstelligen. Andere zaken worden altijd in het team besproken en naar passende oplossingen en hulp gezocht.  De regelgeving op het gebied van de zorg is nogal gewijzigd. In januari 2016 verwacht men dat het Wijkteam geheel zelfstandig zijn zorgaanbod en werk kan uitoeren in de wijk.

Tineke memoreert de innige samenwerking met de diverse instanties uit en in het Soesterkwartier.

Daarnaar gevraagd, wordt  aangegeven dat er momenteel  637 hulpverzoeken in de wijk worden behandeld/afgehandeld.

DSC_3066Met dank aan de inbreng van het Wijkteam wordt het stokje overgedragen aan Joke Sickmann. Zij mag duidelijk maken waarom het Soesterkwartier zo is, zoals het is. Joke  verteld  met veel “elan”hoe zij terecht is gekomen in de diverse  werkgroepen en organisaties met als doel het Soesterkwartier “in leven”te houden. Ze verteld de geschiedenis van de groengordel van na de 2e wereldoorlog. De huidige aanvragen voor woonvergunningen van de voormalige Kerk. De trend wordt een beetje richting  bewoning gezet. Iets waar de bewoners aan de Dollardstraat en ook het WBT zich tegen verzetten. Joke schets haar deelname aan de wederopbouw van de wagenwerkplaats en hoe de voorgang zich in een nieuwe fase bevindt. 24 juni is er wederom een wijktafel georganiseerd voor de wijkbewoners in de verkeerstuin van de wagenwerkplaats om over het bestemmingsplan te spreken.

DSC_3071Joke van Burgstede” beheerder”van de Nieuwe Sleutel geeft uitleg wat er zoal in het buurthuis te doen is en vooral wat de toekomst zal gaan brengen. De Nieuwe Sleutel is een van de weinige buurthuizen die nog een rol zal blijven spelen in de toekomst. Zoals het er nu uit ziet blijven er 5 grote buurtcentra open. Joke verteld op ludieke wijze dat ze het toch maar mooi geflikt heeft met haar “mulo”diploma om nu tussen de “groten”der subsidie verstrekkers en hulpverleners aan tafel te zitten.  Kijk we willen allemaal hetzelfde, is de boodschap, namelijk een betere wijk en een betere toekomst. Geen leeg stand met de winkels en de winkels die terug komen, hoeven geen zonnestudio,of kapsalon te zijn.

Het Wijkteam weet te melden dat alle activiteiten van STIP onder hen gaan vallen.  Dus STIP krijgt een andere naam. Misschien een pijnlijk moment als vastgesteld wordt dat “STIP” 2 jaar geleden in een “dure”setting geopend nu gesloten wordt. De kennis en werkwijze van STIP gaat over naar het wijkteam.  Tineke merkte terecht op dat dit een gevoelig punt was, gezien het sluiten van de wijkwinkel en de aanwezigheid van Helena Bosch, vrijwilligster uit die periode van de wijkwinkel. Een reactie bleef dan ook niet uit.

Voortgaand op de sluiting van de STIP weet Joke te  melden dat de meeste probleem zaken eigenlijk al in het Buurtcentrum besproken worden. Nee niet door een hulpverlener maar gewoon aan de bar. Men ziet haar, of ander personeel als de uitlaadklep, alleen het achterliggende gedeelte, de hulpverlening is er niet.

De term en titel dat de mensen van het buurtcentrum en zij behoren tot de “Sleutelfiguren” wordt gekoesterd.

Stelling 1: De kracht van de wijk is :

Joke Sickmann, meent dat de in 1925 opgerichte speeltuin Soesterkwartier de basis is geweest voor een  uitermate saamhorigheid gevoel in de jaren er na. Vanuit de Speeltuin, toen opgericht door bewoners portalen waar het alles omvattende centrum waar je moest zijn. Het toenmalige concept is uitgedragen aan andere speeltuinverenigingen zowel in Amersfoort als daar buiten. Na de 2e WO en de wederopbouw, werd de bevolking van het Soesterkwartier “laag”geschoold. Men had behoefte aan arbeiders in plaats van studiebollen. De speeltuinen hadden en kregen toen een  zeer sociale plaats binnen de hiërarchie .Nog steeds is deze “moeder”der speeltuinen een gesloten bastion voor buitenstaanders.

De vele projecten die nu aan de orde zijn, hebben nog steeds hetzelfde doel. Het bewoonbaar houden van de wijk. Het in stand houden van winkels en voorzieningen. Zo niet voorziet zij binnen 20 jaar het verdwijnen van het Soesterkwartier.

DSC_3086Helena Bosch vraagt in het kader wat dan de rol is van het Wijk Bewoners Team en is er wel  zicht op de “blinde”armoede.  Opgemerkt wordt dat van de zijde van Welzin, Marlies Bartels zich hiermee bezig houd. De opmerking dat de mensen in het SK slecht bereikbaar zijn omdat niet iedereen een computer heeft kan deels teniet worden gedaan door de aanwezige redactie van de wijkwebsite. Daar zij vanaf 1 januari tot nu toe al ruim 108.000 bezoekers op de wijkwebsite heeft gehad. Deze kunnen allen uitgesplitst worden in de plaats van waar is ingelogd, de  tijd en tijdsduur. En mogelijkerwijs heeft niet iedereen een computer heeft. Aan de andere zijde zijn er ook weer laptops aangeschaft voor projecten, betaald uit het buurtbudget.

Stelling 2: Buurtbudget nodig,/onnodig:  Een onderwerp wat al enige jaren sommige  bezig houd.  Ook nu meldde Helena Bosch wat haar mening was over de verstrekte buurtbudgetten en spuide haar kritiek richting Joke Sickmann. Die daar geen enkel bemoeienis mee heeft gehad in de voorgaande jaren omdat ze geen deel uit maakte van het BBT maar WBT.  Dat er veel projecten zijn  in de wijk en ten gunste van de wijk waar de naam Sickmann in voorkomt, suggereert  een voortrekkersrol bij het toewijzen van budgetten, aldus Helena.  Tja dat is dus een zaak om veel voor de wijk te doen. Gezien de verdere sfeer bepalende keuze van woorden greep de “wedstrijd”leiding in en werd deze discussie na  de excuses gesloten.

Stelling 3 Veiligheid: voldoende/ onvoldoende.

Er bestaat natuurlijk sociale veiligheid en verkeersveiligheid. In het eerste geval zijn er wat plekken in het SK te noemen waar dit mogelijk verbeterd kan worden.

Met namen de hangjongeren om en nabij het Johan Cruijfveldje is zo,n plek. De verkeersveiligheid is er een van een andere  orde. De Noordewierweg is nog steeds en  bron van ergernis bij velen in de wijk.

BrandveDSC_3080iligheid Bloemenbuurt:  >>Redactie<< Portaal en Duurzaam SK zijn momenteel weer onderhandelend over het algemene onderwerp  Onderhoud en Aannemers. <<<

Door de gastheren/vrouwen Amersfoort 2014 werd iedereen bedankt voor de inzet en werden de meewerkende mensen voorzien van een bios bloemen.

Nagesprek:

Je afvragend of het doel van deze avond  bereikt is.

Weet  men nu binnen deze politieke gelederen wat er speelt en leeft in het Soesterkwartier.

Begrijpt men de diverse stromingen binnen de wijk en de geslotenheid van ieder van deze stromingen.

Zijn de vooraanstaande mensen als spreker er in geslaagd dit kenbaar te maken.

Is het gevoel “Ons Soesterkwartier” overgebracht.

Verslag en foto’s Karel van Rooy.

De film als vermeld.

https://youtu.be/6d7hpSvzxzI