Soesterkwartier 1 januari 2019. Namens de redactie van de Wijkwebsite wensen wij U en de zijne een gelukkig en voorspoedig 2019 toe.

Zoals het bij een ieder bekend moge zijn, is de viering van de jaarwisseling op een andere wijze gevierd, hieronder de gewaagde plannen van een active inwoonster en haar partner.

In de zomer van 2018 was Esther van Zetten als lid van het buurtbestuur Soesterkwartier al druk doende met een groep jeugd in de Reset. Deze tussen “wal en schip” vallende groep jongeren werden opgevangen en in alle redelijkheid weer perspectief geboden. Voorwaar een moeilijk maar wel dankbaar gebeuren. Uiteindelijk kwamen hieruit de plannen voor de jaarwisseling 2018/2019 boven borrelen.

Esther zette haar Sociale voelhorens uit en kwam na veel wikken en wegen tot het navolgende plan bij het Buurtbestuur:

Een wijkfeest voor de inwoners Soesterkwartier, waarbij oude gebruiken, op een andere wijze weer werden uitgebeeld. Live muziek vanaf een podium in het hart van het SK. Het plein bij de Emmaûskerk moest omgebouwd worden tot de centrale plaats waar oud en nieuw weer een nieuwe dimentie zouden krijgen. Naast live muziek, ook kraampjes met hapjes/ drankjes, tonnen met houtvuur en heel veel gezelligheid. Haar begeleidde groep jongeren waren enthousiast en zouden de helpende hand bieden.

In plaats van brandende autowrakken, of autobanden, dan wel zonder wrakken maar wel met auto, waren de plannen van dien aard dat jong en oud “samen”weer dit feest konden vieren.

Voorzien van een financiële onderbouwing werden de plannen ingediend bij Indebuurt033/ Buurtbestuur. Hierna begon een lang traject wat men dat noemt “van overheidswege is vastgesteld”. Hetgeen er op neer kwam dat vanwege milieu overwegingen/ geluidsnormen/ brandveiligheid/ gezondheidsvoorschriften/politieverordening/ gemeentelijke voorschriften/ vuurwerkbesluit en nog een aantal reglementen, men zeer enthousiast was over dit ingediende plan, maar het dan ook onmiddellijk met dank, afwees. In het hart van het SK komt geen jaarwisseling.!!

In de inmiddels tot stand gekomen werkgroep ging men niet bij de bekende pakken neerzitten. Esther van Zetten had deze stap genomen en liet zich, zoals bekend mag zijn, niet met een vuurwerksterretje weg sturen. Nieuwe alternatieven werden opgenomen en bekeken, met in acht neming van de “gemeentelijke”eisen. De keuze die in goede samenwerking met de Buurtbestuurder/ Politie/Brandweer/GG&GD/ NV Nederlandse Spoorwegen en gemeente, is inmiddels duidelijk geworden en ook uitgevoerd.

De keuze is na al dit overleg, naast die van de Isselt gevallen op de Wagenwerkplaats, op de parkeerplaats vóór de Hoofdwerkplaats. Een moeilijke beslissing die zeker tot de nodige opmerkingen uit het SK zouden leidden en ook zijn geuit. Esther/ Michel/Maarten/Henry/Dylano, Denise en Gio.startten de voorbereidingen en uitvoering. Een keuze was er niet, men kon alleen op deze locatie. De dagen voor de opbouw, waren met name ook voor onze wijkagent Maarten Boomker een drukke tijd. Als een vliegende diender, was hij overal aanwezig, hielp hij bij het opzetten van de hekken en trad onmiddellijk in de startblokken als er een hapering in de uitvoering zat.

Flyers werden huis aan huis verspreid, waarbij van gemeentewege  aan de Mediakanalen ( w.o de wijkwebsite) om radiostilte werd gevraagd. De angst bestond, dat als van Zetten iets organiseert het wel eens druk kon worden. men was bang voor een project XXX oproep. Op het allerlaatste moment en pas één dag voor de jaarwisseling pakte de  media het “feest”op. En ook was een tendens merkbaar van gemeente zijde om niet al te “groots”uit te pakken. Bernard van Gellekom zwengelt binnen het Buurtbestuur de molen weer aan, media stilte is geen optie.

31 december de wagenwerkplaats veranderd in een feestterrein met een duidelijke opzet. Er mag geen drank meegenomen worden. Er wordt geen vuurwerk afgestoken ter plaatse maar op een aangewezen plek. Dit alles om het voor gezinnen met kinderen een “veilige” plek te verzekeren.

Het podium wordt opgebouwd, de weg naar het festivalterrein “aangekleed” . Kabels getrokken voor de stroom enz enz. Allemaal van de organisatie heeft zich uit de bekende “naad”gewerkt om er een succes van te maken.  Aanvang 21.00 uur/ einde 02.00 uur.

Het feest zelf. De verwachtingen waren hoog gespannen. Immers de gestelde voorschriften en reglementen van toepassing op dit feest waren “hoog”. Een goede afloop zou het Soesterkwartier weer de mogelijkheid geven voor verdere uitwerking voor volgend jaar.

De sfeerverlichting is aan/ Houtvuur geeft een warme gloed. Zanger Dave de Graaf begint zijn repertoire met de alom bekende Soesterkwartierse volksliederen en Nederlandse bodem. Met een duidelijke sfeerverhoging van Dj.Melvin die lustig aan de knoppen draait. De Wagenwerkplaats begint zich in een “mistige”uitstraling te begeven.

Het Soesterkwartier “wacht” op facebook verschijnt de vraag of er al iemand is, niet echt een blijk van “wij komen ook”.

De “massa”tellingen blijven uit, maar ruwweg geschat komen er tussen de 30 en 50 mensen op deze viering van de jaarwisseling af. De teleurstelling bij de organisatie en in het bijzonder bij Esther van Zetten/Michel, is erg hoog. De gemeente haalt opgelucht adem. Een gemiste kans voor het SK, want een dergelijke organisatie zal zich niet weer al deze voorbereidingen op zijn hals halen. Uiteraard hoort een dergelijk feest “In”de wijk bij de Kerk. Het is echter een utopie te veronderstellen dat dit in de vorm ala Soesterkwartier’s ooit terug komt.

Nieuws: The day after, telt Nederland zijn schade, veel schade/ branden en er zijn doden te betreuren

Esther/Michel/ Maarten Boomker/ jongeren Reset/ Bernard en al degene die maanden van voorbereiding hebben gedaan , hartelijk dank voor deze inzet. Aan jullie lag het niet. Er zal nog wel enige malen worden “geëvalueerd ” Niettemin kan Amersfoort zich toch afvragen, dat het Soesterkwartier er toch elke keer in slaagt voor zijn inwoners op te komen.

 

Verslag Karel van Rooy.

foto’s Bernard v G.