Juni/ juli 2018
De Eetlijn is een samenwerking van sociale eetinitiatieven in
het Soesterkwartier. Wij nodigen u uit om aan te schuiven
tegen een schappelijk tarief. Als het u niet lukt om er te
komen, kunnen we u zelfs komen halen!