Over de dreigende opheffing van het busvervoer in het Soesterkwartier
Tegen isolement van onze mooie wijk en voor het recht op goed vervoer.
Ook mensen die geen auto hebben, moeilijk lopen en niet meer fietsen hebben recht op goed vervoer naar de stad en naar het station.
Op 17 september zal Provinciale Staten het vervoerplan van Syntus al gaan vaststellen. Dat betekent vanaf 15 december nog meer isolement voor het Soesterkwartier

Dat is geen stijl!

A.s. dinsdag13 augustus  is er een demonstratierit met lijn 1 tegen de dreigende opheffing van het busvervoer. 13.00 uur halte Emmaüskerk

Als de komende winter bus 1 niet meer op zaterdag en niet meer op zondag en ook niet meer ’s-avonds rijdt, is dat voor mensen die van de bus afhankelijk zijn een ramp.

Jullie kunnen ons steunen door 1 keertje  met zo veel mogelijk mensen een uurtje mee te rijden met de bus.

Dat kan je doen, door a.s. dinsdag (13 augustus) van 13.00-14.00 uur met ons mee te rijden.

We verzamelen ons om 13.00 uur  bij de bushalte van de Emmaüskerk

Namens De Bus komt zo,

Met vriendelijke groet, Joke