SOESTERKWARTIER – VMBO het Prisma College, ROC-Midden-Nederland én Circus Amersfoort hebben vrijdag een gebruikersovereenkomst ondertekend. Het plechtige moment vond plaats op De Wagenwerkplaats. De overeenkomst betekent dat jongeren van de onderwijsinstanties de kans krijgen om zich te ontwikkelen in de creatieve omgeving van Circus Amersfoort én De Wagenwerkplaats. Afgelopen twee jaar hebbende drie partijen gesprekken gevoerd waaruit een gezamenlijke visie is voortgekomen. Het Prisma College is al in 2010 gestart met een nieuwe afdeling EEM (Event, Entertainment en Multimedia). Het is een traject dat leerlingen voorbereidt op een creatieve, kunstzinnige of culturele vervolgopleiding in het MBO. Door de samenwerking met ROC Midden-Nederland binnen de huisvesting van Circus Amersfoort, wordt er gewerkt aan een doorgaande leerlijn op het gebied van de creatieve sector. Het genoemde ROC gaat met zijn Creatieve College bij Circus Amersfoort werken aan zaken als film, theater, dans, nieuwe media en games. In de creatieve wereld draait het om talent en doorzettingsvermogen, maar ook om commercie, creativiteit en techniek. Dat leren de jongeren in hun eigen schoolgebouwen, maar nu dus ook voor een gedeelte van de week op De Wagenwerkplaats. Voor Circus Amersfoort betekent het ondertekenen een nieuwe mijlpaal, na de recente opening van het gebouw op de Wagenwerkplaats. Zo heeft burgemeester Lucas Bolsius laten weten gaarne beschermheer van het Circus te willen zijn. De samenwerking met het onderwijs verbreedt de mogelijkheden tot samenwerking. Op deze manier krijgen nog meer jongeren kansen om zich op hun eigen manier te ontplooien in een culturele setting.

Bron: Stad Amersfoort