AMERSFOORT – De geschiedenis van de medicijnenverstrekking in de wijk stond op zaterdagmiddag 24 juni centraal in de Thema-Kamer van het Wijkmuseum Soesterkwartier, Sint Bonifaciusstraat 61. Dat gebeurde door apotheker Guy Franssen, die sinds 1996 in de Apotheek Soesterkwartier actief is. Behalve over geschiedenis van de (Amersfoortse) apotheken vertelde hij ook een en ander over het medicijngebruik en in het bijzonder over het begrip ‘drugtargeting’, ofwel de verstrekking van medicijnen ‘op maat’.  Verder zei hij dat 70 procent van de medicijnen verkeerd of onvoldoende worden ingenomen.
De eerste apotheek van het Soesterkwartier was Apotheek Kraan aan de Soesterweg, tussen de huidige huisnummers 150 en 200. Op 1 januari 1936 vestigde apotheker Schouten zich in het Soesterkwartier en opende daar in 1939 een gloednieuw pand aan de Noordewierweg 92. Tot dan toe bracht Schouten zijn pillen, zalven en toebehoren in een winkel aan de Varkensmarkt aan de man en de vrouw. De Amersfoortse binnenstad telde toen vier apotheken. Behalve Schouten, waren dat Jansen en Keijzer (Langestraat) en één aan de Utrechtseweg. Apotheker Kraan zag de komst van Schouten in het Soesterkwartier uiteraard met lede ogen aan en heeft Schouten jarenlang procedureel vergeefs dwarsgezeten. Niettemin heeft Kraan zijn nering tot ongeveer 1980 volgehouden, maar moest zijn bedrijf rond 1980 toch stoppen.
Onder onduidelijke omstandigheden is apotheker Schouten bij oorlogshandelingen in 1940 gesneuveld en erfden zijn beide dochters de zaak aan de Noordewierweg. Over diens opvolger, apotheker Zwart, vertelde Franssen dat die in de oorlogsjaren tot het Amersfoortse verzet behoorde en een dodelijk gif (cyaankali) heeft geleverd, waarmee in Kamp Amersfoort de beul Kotälla moest worden uitgeschakeld. Nadat dit plan was uitgelekt heeft Zwart geruime tijd in het Huis van Bewaring aan het Wolvenplein in Utrecht gevangen gezeten, maar de Tweede Wereldoorlog niettemin overleefd.
In 1950 heeft apotheker Zwart het pand aan de Noordewierweg van beide dochters Schouten gekocht. Eén daarvan trouwde in 1948 met de latere PvdA-minister van Defensie Henk Vredeling. De familie Vredeling is overigens nog steeds eigenaar van het huidige – door architect Gerrit Adriaans (Amsterdamse School) ontworpen – monumentale pand aan de Noordewierweg.
In 1970 werd Apotheek Soesterkwartier door Zwart aan apotheker Van Kessel overgedragen en volgden in 1976 en 1983 verbouwingen aan het pand en de inrichting van de apotheek en de bijbehorende winkel. Zoals reeds vermeld deed Franssen in 1996 hier zijn intrede en volgde in 1998 opnieuw een (interne) verbouwing. Omdat het een monumentaal pand betreft, mogen er aan de voorgevel geen wijzigingen worden aangebracht. In het tot dan toe als supermarkt (HaKa) in gebruik zijnde deel van het pand vestigde zich in de loop van 2005 het nieuwe gezondheidscentrum van het Soesterkwartier waarin vier huisartsen gingen samenwerken en dat later met andere medische specialismen is uitgebreid.
Tenslotte vertelde Franssen het een en ander over de huidige medicijnverstrekking. Hij zei onder meer dat in 1950 nog dertig procent van de medicijnen door de apothekers en diens assistenten zelf werd vervaardigd. Omdat de meeste  medicijnen door de producten kant en klaar worden aangeleverd, is dat nu nog een fractie daarvan. Ter sprake kwam verder het gebruik van robots en door de medische industrie aangeleverde ‘baxterrollen’. Franssen wees er op dat recent onderzoek heeft uitgewezen dat 70 procent van de mensen hun medicijnen om allerlei redenen onjuist blijken in te nemen. Indien patiënten daartoe overgaan moet men dat altijd bij de betrokken huisarts melden. Indien de betrokkenen dat zelf niet doen, moeten de medewerkers van de thuiszorg en mantelzorgers daar beter op letten. Het is tenslotte een kwestie van leven of dood, aldus apotheker Franssen.
Wessel Post