De hectiek van de situatie rondom het Corona virus grijpt ons allemaal aan. Er is veel onzekerheid, ook in de wijk. De maatregelen die zijn genomen, zijn drastisch, en gaan iedereen persoonlijk aan. Ze hebben impact op ieders leven.

Door deze situatie raken ook veel mensen geïsoleerd, vooral ouderen. Maar ook mensen die een ‘vitaal beroep’ hebben, hebben een puzzel op te lossen.

We horen van goede initiatieven in de wijk. Mensen die bijvoorbeeld boodschappen doen voor anderen, die het huis niet uit kunnen. We horen over oppascentrales. En wat mooi hoe veel wijkgenoten de horeca uit de wijk ondersteunen in deze tijd met het kopen van een tegoedbon. Hartverwarmend! Deze moeilijke tijd is ook een tijd van saamhorigheid.

We krijgen van veel Soesterkwartierders het signaal: Maak gebruik van mij! Als ik iemand kan helpen, laat het me weten! Aan de andere kant horen we ook van mensen die in deze tijd wel wat hulp kunnen gebruiken. Heel praktisch, of een luisterend oor.

Een aantal betrokken bewoners en organisaties spraken we hierover. Dat leverde deze 2 mogelijkheden op:

  1. De burenhulpdienst van het Soesterkwartier “Heb je even voor mij?” (soesterkwartier.nl/hebjeevenvoormij). Zowel voor wijkgenoten die zich willen inzetten voor een ander, als voor hen die wat ondersteuning kunnen gebruiken.
  2. We werden geïnspireerd door het initiatief om in je eigen omgeving jezelf beschikbaar te stellen voor buurtgenoten die wat hulp of contact kunnen gebruiken. Een eenvoudig kaartje kun je in de bus doen van mensen uit je eigen straat of buurt, waarvan je vermoedt dat ze wel wat steun kunnen gebruiken. Heel vrijblijvend, maar een mooi signaal dat je beschikbaar bent!

De kaartjes zijn te downloaden om voor eigen gebruik uit te printen. Maar je kunt ze ook op meerdere plekken in de wijk vinden.

Oeds Blok en Henry de Gooijer