Soesterkwartier 17 oktober 2017. Sinds 2 jaar is Sjaak Pols de Jeugd/Jongeren werker in het Soesterkwartier. In 2016 onder de vlag van Welzin en met de invoering van “indebuurt033″als Buurtnetwerker Jeugd aangesteld.

Zoals de vlag nu waait bij Indebuurt033, zal Sjaak Pols in 2018 deze functie niet meer vervullen, daar zijn contract niet wordt verlengd ( beleid). Zover bekend wordt de ontstane vacaturen dan weer ingevuld met een “nieuwe”jeugd netwerker.

Het Soesterkwartier en ook ver daar buiten, kent Sjaak onder meer van zijn werk als begeleider van de Kinderwijkraad, nog in de tijd van Welzin met Jolande Koelewijn in 2015/2016. Daar waar toen professionals, zoals Jolande/ Dennis Kwakkel en Tielke Pollux, werkzaam waren in de Jeugd en jongeren problematiek.

Na de invoering van de nieuwe organisatie, werden de jongerenmedewerkers Tielke en Dennis ontslagen en Jolande Koelewijn, als Buurtnetwerker in Kruiskamp/Koppel aangesteld.

Sjaak solliciteerde voor de functie Buurtnetwerker Jeugd en werd aangenomen, om zodoende de functie’s van de 3 weggevallen onderdelen Jeugdzorg in te vullen. Een grote klus.  Sjaak afkomstig uit het onderwijs en dus bekend met jongerenwerk kreeg voor het Soesterkwartier specifieke opdrachten. Het werk met de Kinderwijkraad werd voortgezet en kreeg landelijke bekendheid. Mede door wat in het Soesterkartier was opgezet, kreeg Leeuwarden en Lelystad ook een Kinderwijkraad. Als gevolg waarvan de Staatssecretaris Jette Klijnsma ze op de thee kreeg op haar Departement en later met een tegenbezoek in Lelystad wederom uitnodigde.

Om zijn kennis van zaken te upgraden, heeft Sjaak het afgelopen jaar diverse opleidingen gevolgd, veel in de avonduren gewerkt. De gaten die waren ontstaan na het vertrek van eerder genoemden, werden weer langzaam dicht gemaakt. Contacten met de instanties, zoals Wijkteam/ Wijkagent/ Gemeente en een heleboel andere instellingen, verstevigd.  De RESET werd zijn thuisbasis.

Vaak trof men Sjaak ’s avonds aan op het Eemplein, of Wagenwerkplaats om in gesprek te gaan met de jeugd. Oplossingen te bedenken, of samen te werken met bewonersinitiatieven die zijn ontstaan.En zoals hij zelf opmerkt. “Een zeer intensieve baan”

In dit proza van de redactie, is een brief opgenomen, waar een groot deel van het Buurtnetwerk en het Buurtbestuur zich achter heeft geschaard. Het contract van Sjaak mag en kan niet worden opgezegd, daar dan het gedempte gat, niet alleen weer open is, maar nog groter zal zijn. Deze brief wordt afzonderlijk aangeboden aan Indebuurt033 en wordt ondersteund door diverse instanties uit het Soesterkwartier.

Onderstaand is door de redactie het verhaal van Sjaak opgetekend. Tevens is hierbij een “link”naar een petitie. U als lezer de mogelijkheid gevend, mede protest aan te tekenen tegen het voorgenomen ontslag.

Sjaak zelf is niet beschikbaar voor commentaar.

Petitie:

Aan Sjaak werd door de redactie om een nadere uitleg gevraagd. Hieronder is dat verwoord.

In gesprek met Sjaak Pols.

Vorig jaar werd hij aangenomen als kindwerker in het Soesterkwartier, en werkte samen met Jolande. Al vrij snel werd dit omgezet naar kinder- en jongerenwerker, in verband met langdurige ziekte van Tielke Pollux, de jongerenwerker. Zijn contract van 24 uur werd omgezet in 16 uur kinderwerk en 8 uur jongerenwerk.

Dit laatste was vooral straatwerk, zo was de opdracht. Dit betekende ’s avonds rondes lopen in de wijk, jongeren aanspreken, contacten leggen en onderhouden, de-escalerend optreden, enzovoorts.

Met ingang van het nieuwe jaar werden alle kinder- en jongerenwerkers Medewerker Jeugdcampus. Dat zorgde voor nogal wat onrust: veel kinderwerkers zagen het niet zitten om ’s avonds de straat op te gaan of sowieso met jongeren te gaan werken, en andersom was dit ook het geval. Geert Kloet, de manager, zei vaak dat hij de enige echte Medewerker Jeugdcampus was, omdat hij zowel met kinderen als jongeren prima overweg kon.Hij was nooit echt ingewerkt en in feite in het diepe gegooid. “Vond ik niet erg; de vrijheid vond ik heerlijk”aldus Sjaak. Het gevolg was wel dat hij in januari van dit jaar nogal blanco aan zijn klus begon.

Dit in tegenstelling tot de andere jongerenwerkers, die gewoon verder gingen met wat ze deden. Hij is op zijn eigen manier aan de slag gegaan en heb heel veel tijd en energie gestoken in het leggen en onderhouden van contacten Het winnen van vertrouwen, voor verbinding zorgen in de wijk, de Reset nieuw leven ingeblazen, maar ook trainingen volgen voor jonge kinderen die in een moeilijke thuissituatie zitten.

Dat is hem goed afgegaan. Daarom is  het zo zonde dat dit alles nu in het afvoerputje verdwijnt. “Dit werk is niet goed over te dragen, je moet zelf aan de bak, vertrouwen winnen en contacten leggen” merkt hij op. “Met iedereen kunnen kletsen, van jonge kinderen tot aan de Burgemeester. Laagdrempelig opereren, steeds laten merken dat ze je kunnen vertrouwen, dat je respect voor ze hebt, dat je er voor hen bent. Je bent de spil in de wijk, zei vorige week iemand tegen me, een soort vaderfiguur voor heel veel kinderen en jongeren, iemand tegen wie ze aan kunnen lullen, die ze vertrouwen, “aldus Sjaak.

Het kost zoals gezegd heel veel geduld, tijd en energie om te komen waar hij nu zit. En het frustrerende is dat een eventuele nieuwe jongerenwerker na twee jaar ook weer kan vertrekken, net op het moment dat alles weer een beetje op de rit staat. In een wijk met veel kwetsbare kinderen en jongeren is dat een zorgelijke maar vooral kwalijke ontwikkeling. Het is nu eenmaal ‘het beleid’, krijgt hij steeds te horen, alsof Het Beleid een soort Kafkaïaans concept is, waar niemand iets aan kan veranderen. Want welk probleem wordt er nu precies opgelost met zijn vertrek? Maar erger nog: welke problemen gaan er komen na zijn vertrek?

Het was anders geweest als hij vanaf september een goede opvolger had kunnen inwerken. Als  niet een paar weken terug aan de bel was getrokken, zou hij eind november een ontslagbrief hebben ontvangen: “lever je spullen maar in, einde contract, en bedankt maar weer. “ zou de slogan zijn.

Onbekend is wie hem opvolgt, en hoe alles er op 1 januari 2018 voorstaat. Het kinder- en jongerenwerk in het Soesterkwartier is dan in elk geval niet meer zoals het was. Eer dat het weer op de rit staat, is de wijk een paar jaar verder. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?

Welzin kan zich niet blijven verschuilen achter een beleid dat volkomen haaks staat op de visie:

Een vertrouwd gezicht zijn voor de kwetsbare inwoners van een wijk.

Karel van Rooy.

Opgave werkzaamheden.

Hmmm zeg Sjaak met wie en wat onderhoud je dan contacten en waarover.??

Buurtnetwerker Henry de Gooijer

Jeugdcampus Indebuurt033

Kinderwerk Indebuurt033

Buurtnetwerk

Buurtnetwerk -12

Buurtbestuur

Team Piep zei de muis

Wijkagent Maarten Boomker

Wijkteam Soesterkwartier

Werkgroep ABC Soesterkwartier

Keistadkerk

Buurtkerk

Emmauskerk

Westerkerk

Henricuskerk

Bij Bosshardt (Leger des Heils)

SRO

KVVA

Basisschool ’t Anker

Idem De Magneet

Idem De Kubus

MBO Amersfoort

HU Amersfoort

Informatiewinkel 033

Gemeente Amersfoort (o.a. JGO, HOR, BOA’s, werkgroep Oud en Nieuw)

Buurthuis De Nieuwe Sleutel

Stichting Amersfoort West

Wijkwebsite Soesterkwartier

AH Noordewierweg

Verkeerstuin

Wagenwerkplaats (groepsapp)

Groen doet goed

Samenwerkstad

033Groen

Het Groene Spoor

Duurzaam Soesterkwartier

Vereniging Kies & Co (kinderwijkraden)

Future Of Fame

Wijkleerbedrijf Lyvore

Lyvore (Puntenburg en De Plataan)

Speeltuin Rivierenwijk

Speeltuin Soesterkwartier

Samenwerkplaats

Leeffijn

Papa en mama café

3D Huiswerkbegeleiding

G4S Amersfoort

Kinderen in de wijk (democratielessen, Kinderwijkraad, via straatwerk, Piep zei de muis, incidenteel)

Jongeren in de wijk (straatwerk en Reset)

Ouders, wijkbewoners

Ouders van de kinderwijkraden

Meiden Reset

Jongens Reset

Hans v.d. Hoek (fitness Reset)

Huurders Reset (sportactiviteiten)

Huurders Reset (incidenteel, feestjes en andere bijeenkomsten)

Winkeliers

Repaircafé

Citroen en Peper

Werkzaamheden:

Straatwerk (de gehele wijk, Eemplein inbegrepen; rondes lopen, zowel overdag als ’s avonds (meer ’s avonds, minstens tweemaal per week), de-escalerend optreden, laagdrempelig contact maken met jongeren, indien nodig signaleren van overlast, bekende plekken waar vaak overlast is extra bezoeken, ogen en oren van de wijk zijn, ook geregeld aanwezig zijn (netwerken met ouders, contact met kinderen) bij de Verkeerstuin);

Contacten leggen en onderhouden met (kwetsbare) ouders, kinderen en jongeren in de wijk;

Contacten leggen en onderhouden met professionals in de wijk (o.a. wijkteam, kerken, maatschappelijk werk, scholen, thuisbegeleiding, wijkwebsite, SRO e.d.);

Groepen draaien in de Reset;

Vergaderingen, zowel intern als extern (o.a. kinder- en jongerenwerk Indebuurt033, buurtbestuur, buurtnetwerk, buurtnetwerk -12, redactie wijkwebsite, wijkteam Soesterkwartier, JGO gemeente);

Verslaglegging;

Huisbezoeken;

Verbindingen tot stand brengen (bijvoorbeeld tussen actieve kerkleden en wijkbewoners die hulp nodig hebben);

Aanwezig zijn en eventueel mede coördineren van activiteiten in de wijk (o.a. Zomerpretpas);

In de zomervakantie wekelijkse picknick in het kader van de Zomerpretpas;

Contacten met gemeente, wijkagent;

Contacten met wijkteam;

Contacten met scholen;

Werkgroep ABC Soesterkwartier;

Opzetten, coördineren en begeleiden Kinderwijkraad Soesterkwartier;

Democratie- en burgerschapslessen op de drie basisscholen (groepen 6, 7 en 8) t.b.v. de Kinderwijkraad;

Samenwerking met het Jeugdpersbureau (werkt nauw samen met de Kinderwijkraad);

Contact met vereniging Kies & Co (kinderwijkraden en verzorging lessen);

Contacten met (en eventueel begeleiding van vrijwillig meewerkende) ouders van de Kinderwijkraad;

Werven vrijwilligers;

Begeleiden vrijwilligers;

Begeleiden stagiairs MBO en HU;

Beheer Jongerencentrum Reset, contact met vaste huurders, sleutel uitleen incidentele huurders, beheer en onderhoud regelen, contact met schoonmaakbedrijf, met Securiteit (sleutelbeheer), SRO, begeleiding van jongerengroepen die gebruik maken van de Reset;

Groepsbegeleiding Piep zei de muis (tweemaal per jaar, 14 wekelijkse training voor kinderen van 4 tot 8 die lijden onder een stressvolle thuissituatie);

Intakegesprekken Piep zei de muis;

Aanvullen en onderhouden van gegevens en wachtlijsten in Connect;

Handen en voeten geven aan het vormgeven van inspraak bij de gemeente van kinderen en jongeren;

Contacten met winkeliers (bijvoorbeeld regelen van sponsoring van (vakantie)activiteiten door AH Noordewierweg, Citroen en Peper);

Coördineren en begeleiden vreugdevuur Oud en Nieuw, werkgroep Oud en Nieuw gemeente Amersfoort; als jongerenwerker ook aanwezig zijn in genoemde nacht;

Hulpvragen doorzetten;

Contacten onderhouden met (en eventueel begeleiden van) actieve wijkbewoners die subsidie hebben aangevraagd voor een project in de wijk;

Mede organiseren (net nieuw) van de huiswerkbegeleiding (3D);

Met vriendelijke groet,

Sjaak Pols,

Medewerker Jeugdcampus Soesterkwartier

Kinderwerk Vermeer-, Berg- en Leusderkwartier

werkdagen: ma, di, wo, do

Of de volgende sollicitant zich even wil inleven. of klik hier voor de PETITIE

Karel van Rooy