untitled-1

Inwoners Soesterkwartier. Onderstaand het resultaat van de Wijktafel met als onderliggend geheel, het wijkjaarplan van het Soesterkwartier 2017.

Gisteren 17 november 2016, de Witte Vlinder Kruiskamp, hebben de gekozen wijkvertegenwoordigers ( buurtbestuurders in 2017)  Soesterkwartier het aangevulde / gewijzigde concept Wijkplan aangeboden en besproken  met “indebuurt033”. Het “team”was versterkt met de professionals Jolande Koelewijn (Jeugdzorg) en Johanna Kemmer (wijkteam).

De laatste dagen, zijn de  afgevaardigden  die namens het Soesterkwartier het wel en wee van de wijk vertegenwoordigen, druk bezig geweest met het uitwerken van de “Wijktafel”van 14 november.

De daar gedane opmerkingen en aanvullingen zijn verwerkt in het concept en diverse onderdelen zijn toegevoegd. Met name de 4 doelstellingen ( zie bijlage) in het Soesterkwartier zijn door de “wijkvertegenwoordigers” aangepast. Het hoog scorende thema “Continuïteit” van bestaande activiteiten, was een onderwerp dat alle aandacht vroeg. Het resulteerde in een uitgebreid document met handvatten voor de toekomst.

In de Witte Vlinder werd vanaf 19.00 uur tot 21.00 uur het gehele concept wijkplan op hoofdlijnen en doelstellingen besproken. Het brondocument van “indebuurt033” is zowel op de “wijk” stellingen, als inhoudelijk aangepast aan de wensen, voortvloeiend uit de resultaten van de Wijktafel. De doelstellingen werden zelfs uitgebreid. Aangegeven is, dat de huidige activiteiten gecontinueerd en laagdrempelig blijven.   De activiteitenlijst, alsmede de activiteiten-locaties zijn aangepast. Het mag toch wel heel bijzonder genoemd worden dat het Soesterkwartier, zoveel locaties heeft waar heel veel activiteiten plaats vinden in het kader van Zorg en Welzijn. Ook de (boven stedelijke) stadsbrede plannen passeerden de revue.

Voorafgaand aan deze gespreksronde, werd vastgesteld dat de Speeltuinen Soesterkwartier; Rivierenwijk en Wagenspeelplaats, buiten de subsidie regeling vallen. Voor hen is tot 2018 de subsidie vastgesteld waarvan dus niets veranderd.  De in het Wijkplan genoemde bedragen zijn dus niet relevant voor hen.

Uitgebreid werden de doelstellingen gewikt en gewogen, besproken, aangevuld, dan wel weggehaald, hetgeen heeft geleid tot dit nieuwe “werk”wijkplan 2017. Een en ander verliep in een prettige overleg sfeer.

Vandaag om 12.00 uur sluit de inzendingen van de wijken en worden de concept wijkplannen aangeboden aan het College van Burgemeester en Wethouders. Vanaf 1 december tot 23 december kunnen organisaties en buurtinitiatieven ( Zorg en Welzijn) subsidie aanvragen. De voorwaarden staan op de site van indebuurt033.nl 

Onderstaand kunt U de nieuwe versie van het wijkjaarplan Soesterkwartier inzien .

wijkplan-soesterkwartier-en-isselt-

logo3812

Jan Herman Koller     Henry de Gooijer     Kath Duin     Nel Groenendijk    Karel van Rooy.

Met dank aan Jolande Koelewijn en Johanna Kemmer voor hun bijdrage.

Redactie

Karel van Rooy.