Coffeeshop The Zoo aan de Puntenburgerlaan 72 krijgt zonder daarvoor een vergunning te hoeven aanvragen toestemming voor een uitbouw van ruim 29 m2 aan de achterzijde van de coffeeshop. Bijna twee jaar geleden stak de gemeenteraad nog een stokje voor de toen illegale uitbreidingsplannen van de coffeeshop, waarmee al een begin was gemaakt. Er is nu een oplossing bedacht waarbij de al bestaande aanbouwen voor een deel worden gesloopt. Het resterende deel van de aanbouw, ruim 29 m2 – wordt dan als een ‘vergunningvrij bouwwerk’ beschouwd en kan worden afgebouwd.

De bouw van de uitbreiding van The Zoo werd enkele jaren geleden stilgelegd, nadat bleek dat de eigenaar had gebouwd zonder vergunning. Vervolgens diende de eigenaar alsnog een bouwaanvraag in voor het uitbreiden van de coffeeshop met 39 m2. De eigenaar wilde een ‘rookruimte’ maken, omdat de bestaande rookruimte te klein zou zijn.Van die oorspronkelijke 39 m2 verdwijnt dus 10 m2. Het nieuwe plan past binnen de richtlijnen die de gemeente hanteert voor vergunningvrij bouwen. Deze ‘creatieve oplossing’ werd ingediend namens de eigenaar van het terrein. De eigenaar moet binnen zes weken starten met de sloopwerkzaamheden. Hij moet nog wel een sloopmelding doen voordat de bestaande aanbouwen worden gesloopt.

VVD-gemeenteraadslid Koos Voogt is kritisch over de handelwijze van het college van B en W. ,,De raad heeft twee jaar geleden een besluit genomen om een vrijstelling voor de uitbreiding van de coffeeshop te weigeren vanwege het ontbreken van een goede ruimtelijke onderbouwing.” Omdat de gemeente daarom moest handhaven, had de aanbouw volgens hem eigenlijk afgebroken moeten worden. ,,Ik ben blij dat het college ziet dat illegale bouwsels aangepakt moeten worden. Er wordt enigszins gehoor gegeven aan de wens van de gemeenteraad, maar eigenlijk was het onze wens dat het helemaal gesloopt zou worden. Eigenlijk paseer je hiermee de raad, want we zijn niet vooraf geïnformeerd.” Het bevreemdt Voogt dat de aanvraag is behandeld alsof het om een uitbouw van een gewoon woonhuis zou gaan. ,,Het gaat wel om een coffeeshop en niet om een fietsenschuurtje.” Voogt denkt dat het heel moeilijk zal zijn om nog wat tegen de aanbouw te doen. ,,Vooral omdat het vooraf met een persbericht naar buiten is gecommuniceerd. Het is gek om de raad voor een voldongen feit te plaatsen.”
Omwonenden in de buurt klagen al veel langer over de aanwezigheid van de coffeeshop en zijn bang voor nog meer overlast. Eerder gaf het college al aan dat de uitbreiding niet zou leiden tot een toename van de overlast. B en W vonden het weigeren van een bouwaanvraag bovendien geen middel om wat aan de overlast te doen.

Bron: Stad Amersfoort, John Spijkerman