Na een kleine afwezigheid van het “buurtcafé”is deze vanavond 16 mei 2017, weer in ere hersteld. Mede door een flyer actie waren veel omwonende op de “buurtborrel”afgekomen. Ook van de zijde van de wijk organisaties, waren er veel “vrijwilligers” naar de Nieuwe Sleutel gekomen.

Een bijzonderheid was, dat deze avond de geheel verbouwde keuken voor het eerst in gebruik zou worden genomen en derhalve feestelijk werd geopend. Na een lange periode van breken en weer tegel voor tegel opbouwen, mocht het resultaat dan ook wel wonderschoon worden genoemd.

De Nieuwe Sleutel, werd dan ook deze avond langzaam maar zeker aangekleed met bloemen en geschenken. Joke van Burgstede stond dan ook in het midden van de belangstelling, daar waar het, het in ontvangst nemen van alle presentjes .

Tijdens de buurtborrel is het toegestaan om op de zeepkist te klimmen en het woord te richten tot de menigte. En zo geschiedde. Joke deed de openingsspeech en vertelde uiteraard hoe het begrip “Keuken”een andere dementie had gekregen.

Joke begon met te vertellen hoe blij ze was om zoveel bekenden en onbekende/ nieuwe gezichten te zien. Daarna over de de verbouwing van de keuken die vorig jaar juni al begon. eerst de plankjes eruit, geleidelijk aan ook wat kast ruimte weg.

Een andere keuken werd gevonden op marktplaats. Zag er goed uit op het eerste gezicht, en alles werkte….. Toen kwam de keuken en bleek hij er toch minder goed of minimaal heel anders uit te zien, zoals bleek uit de beschrijving van Joke die een vergelijking trok met de druipsteengrotten van Han. Er werd gepoetst, geschrobd en geboend en uiteindelijk zelfs gezandstraald om een en ander er als nieuw uit te laten zien.
Met dank aan de mannen die zich geheel belangeloos inzetten om de keuken in de “vandaag te openen” staat te brengen. De mannen;
Jonathan Winters die zich onder de grond een weg baande door het labyrinth van muurtjes en gangen, daarmee regelmatig de weg kwijtrakend, om wijs te kunnen worden uit welke elektriciteit waar naar toe ging en welke draden nog wel en welke niet meer functioneel waren. Het is hem gelukt: Chapoo, en zelfs om weer op de juiste plek bovengronds te komen! :
Freek, die de wanden glad streek en alle heel strak mooie tegelwerk deed.
Kjel die de onderdelen van het fornuis zandstraalde om zo alle ongeveer 30 lage vet er af te krijgen, goed gelukt, al neemt hij een onderdeel nog weer mee voor een herkansing, Top!
Hinko van Hagro installatie techniek die de gasaansluiting verzorgde, zodat er veilig gekookt kan worden. En Kees de man die voorbereidende -, tussentijdse -, en afsluitende klussen deed, ook super belangrijk!
Zonder deze mannen was de nieuwe keuken niet gerealiseerd. En dan staat de man van de mooie gladde stortvloer er nog niet eens bij, maar ook aan hem: de dank is groot!
Nu kunnen de samen eten avonden van start. Voor de buurt en haar bewoners.
Als slot liet Joke weten, enorm verrast te zijn geweest door de vele presentjes en bloemen, welke waardering ten zeerste is gewaardeerd.
Het bleef nog lange tijd “borrel”gezellig in de Nieuwe (keuken)Sleutel.
Verslag Karel/ Nel.