Buurtbudget / buurtbestuur / Indebuurt033 ( de Chemie). Of te wel, de vraag gesteld. Is er na ruim een jaar Indebuurt033 een verbinding ontstaan tussen de buurtbesturen en hoe verhoud zich dat naar het buurtbudget?

Het moge bekend zijn dat sinds 2017 Indebuurt033 de actieve organisatie in Amersfoort op het gebied van zorg en Welzijn is. Er nieuwe structuren zijn ontworpen/ bedacht en alle wijken een andere opzet van “hulp” en organisatie kregen. Vrijwilligers “overspoelen” de wijken !!.

Daar waar voorheen het buurtbudget werd ingezet voor de financiële afwikkeling van activiteiten, is dat nu een ander verhaal. Men kijkt nu of het ingediende plan alleen voor de inwoners van de wijk en/of eenmalig is, of dat het structureel en/of wijkoverstijgend is. Met dat laatste komt Indebuurt033 in beeld. Jaarlijks wordt er per wijk een bedrag gereserveerd voor het uitvoeren van projecten. Hierbij gaan het buurtbudget en Indebuurt033 subsidie een eigen leven leiden.

Reden voor de gemeente Amersfoort,alle groepen eens bij elkaar te halen om elkaar eens te ontmoeten, verhalen te delen en vooral mogelijke problemen of andere zaken te bespreken.

Het afgelopen jaar bleek de werkwijze van indebuurt033 niet altijd dezelfde taal te spreken als de aanvragers van project subsidie. Bijstellingen volgde, werkwijze werd aangepast en formulieren “makkelijker” gemaakt. Desondanks bestond de indruk dat er lokaal toch verschil van inzicht was m.b.t. tot het geld van het buurtbudget en dat van Indebuurt033.

19 februari 2018 kwamen zo’n 65 mensen van buurtbesturen/buurtbudget en Indebuurt033 bij elkaar in de Observant. De welkoms woorden van Wethouder Imming waren er van erkenning van de geschetste problematiek. Alles was nieuw en “in den beginnen”, zijn er best “hikken” geweest. Met deze avond een aanzet gevend tot herkenning van de wijkgerichten mensen die actief zijn in dit segment. Niet de vinger wijzend maar de hand uit stekend, was ongeveer de strekking van de openingsspeech.

Suzan Coen, media coordinator van de Gemeente Amersfoort, was deze avond de gespreksleider en begon voortvarend.  De 3 vakken, afgeplakt met tape, deden zoiets al vermoeden. Een vak “NEE”/ een met “JA” en het meerkeuze vak “ANDERS”.

Om te laten zien wat en waar iedereen deel van uitmaakte, waren de vragen dus simpel. Komt U uit Amersfoort Noord, kies dan het vak Ja. Bent U buurtbestuurder?  Op deze wijze werd al snel duidelijk waar een ieder zich mee bezig hield.

De Wethouder, die nog een drukke avond voor de boeg had vertrok naar een volgende afspraak.

Verdeeld over de Observant (boven) waren 6 tafels ingericht, waar met behulp van een gespreksleider werd ingegaan op 3 thema’s.  Bedoeld om onderling aan te geven hoe dingen in de wijken geregeld waren, beter moesten, of een andere manier nodig hadden. De thema’s waren:

Communicatie

Buurtbudget en buurtbestuur

Voortgang en ontwikkeling.

De tijdsdruk van deze sessie’s was eigenlijk wel dusdanig dat alles beperkt bleef tot overzichtelijke hapklare brokken. Of het werkt goed, of niet en hoe gaat het bij de anderen. De beschreven “flappen” gaven in ieder geval aan, dat niet alles naar tevredenheid werkte. Voorstellen en de relaterende diepgang zullen uit deze sessies zeker volgen.

Een nuttige avond, waar de onderlinge verbanden weer eens werden aangehaald en er duidelijk werd dat niet alle wijken op een zelfde manier omgaan met buurtbudget of subsidie aanvragen.

De aan het einde geplande “borrel” bleek dan toch ook weer een moment te zijn waar de onderlinge banden werden verstevigd.

Karel van Rooy

Foto impressie, klik hier.