12 oktober 2017. In de Reset werd in de avond de 4e kwartaalronde worden voor de aanvragers van “projectsubsidie”van Indebuurt033. Een laatste kans om dit jaar nog zaken te verwezenlijken in het Soesterkwartier.

Het zou een gedenkwaardige avond worden, nadat bekend werd dat de Jeugd Buurtnetwerker Sjaak Pols per 1-1-2018 geen contract meer heeft bij Indebuurt033. Dit geld voor meerdere Buurtnetwerkers in de stad. Vooralsnog wordt Henry de Gooijer dit jaar gespaard voor ontslag. Op de opengevallen plekken, worden “andere”( goedkoper?) mensen geplaatst ( na sollicitatie).

Dit niet verlengen van Sjaak Pols zijn contract, is voor het Buurtbestuur een niet te accepteren zaak. Sjaak, enkele jaren werkzaam bij het voormalige Welzin bij Jeugdzaken. Mede organisator van de Kinderwijkraad die hij een paar jaar met succes heeft geleid. Een man met ervaring in de wijk, kent zijn pappenheimers en wordt alom erkend en herkend als de huidige Jongerenmedewerker van het Soesterkwartier.  De redactie komt hier in een later verslag uitgebreider op terug. Vast staat dat Sjaak niet zonder slag of stoot zal vertrekken.

Hetgeen ons brengt op het toebrengen van die slag en stoot. Toevalligerwijs was er een subsidie aanvraag van  Bryan Rasoelbaks, die voor de “minder draagkrachtigen”in de wijk, weerbaarheidstrainingen wil geven in de RESET. Zijn aanvraag, om de jeugd tussen de (6-9; 10-13; 13-16) plus hun ouders een “laagdrempelige” instap te geven in het volgen van “zelfverdedigingslessen”.

De aanvraag is door het Buurtbestuur in behandeling genomen. Los van deze aanvraag, kwam het goed uit, want menig buurtbestuurder wilde wel even wat “les”hebben in Kickboksen, om “Indebuurt033″duidelijk te maken, dat Sjaak Pols gewoon als Jeugdnetwerker blijft.

Ook Jan Herman Koller en zelfs Henry de Gooijer, waagde zich aan het geven van de nodige kickboks trappen.  Hedwich ( Duurzaam) meende ook een paar klappen in het zakje te moeten doen en sloeg er flink op los.

In wezen gaf Bryan Rasoelbaks een halfuurtje demonstratie les, maar Indebuurt033 is gewaarschuwd.( Niet aan Sjaak komen ).

 

Enige connecties of verwijzingen naar Badr-Hari zijn niet van toepassing.

Terug naar de werkelijke reden van deze bijeenkomst, was de presentatie van 4 subsidieaanvragers van hun project. Buiten hetgeen onze ‘weerbaarheidtrainer” wil opzetten , was er een aanvraag van basisschool “de Kubus”. Al geruime tijd bezig beide “kubussen” te voorzien van een Natuurtuin cq een natuurlijkere omgeving te creëren, werd nu subsidie aangevraagd voor de onderbouw. Een gedeelte moet “steen”vrij worden gemaakt en op die plaats komen bomen/ struiken. Daar waar de kinderen weer “natuurlijk”kunnen spelen. In een boom klimmen, of verstoppertje spelen. Een gedeelte is al gedaan en een gedeelte moet nog gebeuren. Het geheel werd duidelijk omschreven en vergezeld van een video van de werkzaamheden van het afgelopen weekeind.  Ook deze aanvraag ligt bij het Buurtbestuur.

Kath Duin had twee aanvragen. Een project al uitgevoerd ( tussen de lijntjes) en om redenen dat ze in het 4e kwartaal pas subsidie vroeg, deels voorgeschoten door “derden”

Een nieuwe aanvraag voor het Pappa en Mamacafé nu volledig gevestigd in de Verkeerstuin op de Wagenwerkplaats

In totaal werd er voor 14.755 aan kwartaal subsidie aangevraagd. Het buurtbestuur zal hier 25 oktober een advies over uitbrengen.

Verslag en foto,s Karel van Rooy.

Impressie.