Donderdagavond 27 September, Op allerlei manieren was de Wijkbijeenkomst aangekondigt. Meningen waren gevraagd, mensen aangesproken: “Komt u ook?” De uiteindelijke opkomst was ongeveer 25 mensen die bovendien vaak al actief zijn met betrekking tot de Wijkplannen.

De aanwezigen werden welkom geheten door Karel van Rooij, die aansluitend aan de hand van foto’s een animerend beeld gaf van allerlei activiteiten die afgelopen jaar subsidie kregen. Ook foto’s van activiteiten die nu nog “op eigen kracht” draaien maar waar waarschijnlijk volgend jaar wel subsidie voor aangevraagd zal moeten worden. Zodoende kreeg men een mooi beeld van alle activiteiten die al gedaan worden in de wijk.

Bijzonder geboeid werd er geluisterd. Er gebeurt dan ook veel in de wijk. Een van de succesvolle samenwerkingsformules is de Eetlijn, waardoor mensen vaker samen op verschillende plekken kunnen eten. Maar ook de verschillende activiteiten voor de kinderen, worden druk bezocht. En gelukkige, vrolijke kinderen maken een leukere wijk.

Een andere succesvolle activiteit is: de bijles door 3D voor Basisischoolleerlingen die op school net even minder makkelijk de lessen kunnen volgen. Toon legde gepassioneerd uit hoe het idee ontstaan was. Ook hoe de kinderen geselcteerd worden en wat de effecten zijn van de in totaal 6 uur per kind, bijles. De mensen die bij 3 D vrijwillig werken komen allemaal uit-,  of zitten nog in het onderwijs en hebben hun specialisatie op de verschillende “uitdagingsterreinen”.

Beide eerder genoemde presentaties kregen de volle aandacht en tijd. Henry mocht vervolgens de enquête bespreken en een beeld geven van de antwoorden en suggesties die gedaan waren. De enquête was door in totaal 115 mensen ingevuld en beantwoord. De antwoorden en suggesties waren soms net zo ver van elkaar afwijkend als de bewoners van de wijk, hier ligt dus nog een grote uitdaging: “hoe te verbinden, zonder verband-gaas?”

Na deze luistersessie werd het tijd voor actie, pauze! De bedoeling na de pauze viel een beetje in het spreekwoordelijke “water”, ofwel maar enkelen die nog wat op de flappen schreven met betrekking tot aandachtspunten, of ideeën hoe een en ander verbeterd kan worden in en voor de wijk in het aankomend jaar.

Vragen waarmee het Buurtbestuur achterblijft:

Is donderdagavond teveel een bezighedenavond?

Zou u zich in willen zetten voor uw wijk en woonomgeving?

Wanneer zou u naar een Wijkdag of -avond komen?

Aan welke voorwaarden moet zo’n dag of avond voldoen?

Zou u een ideeënbus in de wijk willen kunnen gebruiken?

Verslag: Nel Groenendijk

Foto’s: Karel van Rooy en Nel Groenendijk