BEWONERSWEB VERBINDT BURGERINITIATIEVEN

Op 4 juli jl. is het BewonersWeb opgericht als een samenwerkingsverband van een tiental burgerinitiatieven, die actief zijn rond thema’s als zorg en welzijn, wijkeconomie, groen en cultuur. Veel deelnemers binnen het BewonersWeb maken zich grote zorgen over de gevolgen van het -door bezuinigingen ingegeven- beleid rond wijkontwikkeling, cultuur, zorg en welzijn.

Het BewonersWeb fungeert als een platform voor onderlinge ondersteuning en voor het versterken van initiatieven die de leefbaarheid en het samen-leven bevorderen. Het uitwisselen en vergroten van deskundigheid en kennis is daarbij belangrijk. Betrokken stadsgenoten, al of niet verbonden met een burgerinitiatief, zijn welkom als deelnemer binnen het Web.

Voor informatie: kerngroepweb@gmail.com,

(De kerngroep bestaat uit Nelleke Dumoulin, Ria Roelofs, Joke Sickmann

en Daan Vosskuhler)

DE BURGERBALIE

Sinds september bestaat De BurgerBalie. De BurgerBalie is:

* een balie van, voor en door burgercollectieven;

* een ontmoetingsplek om ervaringen met elkaar te delen;

* een kennisbank voor burgers die een collectief willen opzetten;

* een helpdesk voor burgers die vastlopen met hun collectief;

* een vraagbaak voor iedereen die info over burgercollectieven wil;

* én een oproep aan alle burgercollectieven, geslaagd of niet, om hun kennis en ervaring met elkaar te delen;

De BurgerBalie is gevestigd in De War, een burgercollectief in Amersfoort en bereikbaar:

* 24uur per dag via burgerbalie@gmail.com

* van 19uur tot 21.00uur op woensdagavond

* van 10.00 tot 12.00uur op vrijdagochtend

(De BurgerBalie is een initiatief van Nicole Estejé ism De War en Future of Fame)

ELKE 3E DINSDAG STADSCAFÉ, TE BEGINNEN OP 19 NOVEMBER

Amersfoort krijgt een maandelijks stadscafé, waar inwoners, organisaties, bedrijfsleven, raadsleden en bestuurders met elkaar in gesprek gaan over actuele onderwerpen. Het eerste stadscafé is op dinsdag 19 november. Locatie is de Observant, Stadhuisplein 7, inloop vanaf 20.00 uur, start om 20.30 uur. Noteer deze datum in uw agenda.

Het is de bedoeling om elke 3e dinsdag van de maand een stadscafé te organiseren. Onderwerpen daarvoor kunnen door iedereen worden aangedragen.

Het volgende stadscafé is op dinsdag 21 januari.

(Het eerste Stadscafé wordt voorbereid door Simone Kennedy (raadslid), Will van der Vlies (raadsgriffier) en vier inwoners: Gerard Chel, Ben Nitrauw, Kees Quaadgras en Norbert van Zwetselaar).

‘BURGERBORREL’ OP 6 NOVEMBER

Amersfoorters die betrokken zijn bij bewoners- en burgerinitiatieven kunnen met elkaar kennis maken tijdens de eerste ‘burgerborrel’ op woensdag 6 november. Vanaf 19.30 uur staan drankjes en nootjes klaar in de Verkeerstuin op de Wagenwerkplaats aan de Soesterweg 312. Graag vantevoren aanmelden via burgerbalie@gmail.com.

(De ‘burgerborrel’ is een initiatief van Fabian Brökelmann, Jacqueline van der Laan, Jeroen Fikkers , Nicole Estejé, Gerard Chel, Cornelis de Maijer en Freek Liebrand).